Vi har bestämt oss för att förändra världen. Därför går vi alltid ett steg längre för att skapa ekologiska produkter med hög naturlig kvalitet och positiv miljöpåverkan. Dessutom belönar vi de odlare som driver ett hållbart jordbruk. Våra värderingar är starka och våra krav höga,  för tillsammans kan vi förändra världen  – en chiapudding, kanelbulle och smörgås i taget.

 

ALLTID EKO
Saltå Kvarns produkter är alltid ekologiska!

 

 

 

 

 

HUR är viktigare än VAR
Saltå Kvarn tycker att HUR en produkt odlas är viktigare än VAR den odlas.

 

 

 

 

VI vill MER än bara EKO
Ekologisk odling är inte slutmålet, Saltå Kvarn strävar efter att alla led från odling till matupplevelse ska bidra till en bättre värld. Vi vill laga en bättre värld.

 

 

 

 

IDÉDRIVET FÖRETAG
Saltå Kvarn är ett idédrivet företag. Vi arbetar för att maximera vårt syfte.

 

 

 

 

INGA TILLSATSER
Saltå Kvarn värnar om råvarornas naturliga kvalitet. Vi använder inga tillsatser och eftersträvar en varsam förädling som bibehåller råvarornas smak och innehåll.

 

 

 

 

FOSSILFRITT
Saltå Kvarns produktion är 100% fossilfri och vi väljer i första hand fossilfria transporter och transporter på järnväg. 2021 ska Saltå Kvarn vara 100% fossilfria.

 

 

 

RÄTTVIST, NU och FÖR FRAMTIDA GENERATIONER
Saltå Kvarn arbetar för en rättvis, hållbar och transparant matproduktion från odlare till konsument.