Östersjön

Havre

Saltå Kvarns hjärtefråga – vi vill rädda Östersjön!
Det kan synas en aning övermodigt och vi förstår att vi inte kan göra det helt själva. Det måste ske i samverkan med alla 85 miljoner människor som bor inom Östersjöns avrinningsområde.

Det största problemet för Östersjön är den övergödning som sker när gödsel och näring läcker från jordbruket. Därför är även jordbruket en lösning på problemet!


Logga_Rädda ÖstersjönFörutom att vi köper spannmål från ekologiska och biodynamiska gårdar har vi även från skörden 2012 infört ett frivilligt sätt att belöna och uppmuntra bönderna att göra mer miljönytta på sin gård. Vi kallar detta Saltå Kvarns verktygslåda för en bättre planet!

Verktygslådan består av drygt 120 åtgärder som våra bönder kan genomföra för att bibehålla och förbättra sina jordar, öka den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan. För varje genomförd förbättring betalar Saltå Kvarn mer för den producerade grödan till bonden.

Läs mer om Östersjön och Verktygslådan här!