Portträtt_1

 

Grön ekoprick Vi är mycket stolta över de spannmålsodlare, som vi varje år skriver kontrakt med och som levererar direkt till vår kvarn! Våra svenska bönder är alltid certifierade enligt KRAVs regler och ibland även Demeter-certifierade. Spannmål som används i våra produkter kommer i stor utsträckning från trakterna kring Järna där vår kvarn ligger men också från Västergötland, Östergötland, Uppland och Västmanland.


HavreI första hand köper vi svensk spannmål. Vissa år behöver vi av kvalitetsskäl importera och då letar vi inom Östersjöns avrinningsområde och om vi inte kan förse oss med rätt kvalitet från det området så måste vi söka oss utanför. På våra förpackningar framgår det var spannmålen odlats.


Logga_Rädda ÖstersjönMen våra odlare gör mer!
Under 2012 utvecklade vi tillsammans med våra Svenska bönder Saltås verktygslåda för en bättre planet.

Syftet med initiativet:
•Inspirera våra leverantörer att göra mer för planeten: En gedigen lista över åtgärder som ska inspirera bonden till åtgärder som passar gården, det egna intresset och omgivningarna.
• Motivera: Varje åtgärd som bonden verkställer ger poäng som ger en högre ersättning för spannmålen.
• Ge resultat: Det viktiga är att vi ser resultat i våra marker och vattendrag kring Östersjön.


SkogGenom att uppmuntra våra bönder att införa fler och fler åtgärder från vår verktygslåda, bidrar bonden till en bättre planet. Under 2012 köpte vi 60% av vårt spannmål från ekologiska kretsloppsgårdar. 
Vi betalade odlarna 30 öre mer per kilo! Att vara med i verktygslådan är helt frivilligt.


ÅkerExempel på åtgärder är vårplöjning, fånggrödor, hamling av träd, återställning av åkerholmar, utfodring av vilt, humlor och vildbin. Bevara och gynna sälg. Skugga vattendrag, röja mjuka övergångar mellan åker och skog, göra växtnäringsbalanser, delta i Klimatkollen via Greppa Näringen, delta i sortförsök, så in blommor i åkerkanten, anlägga lähäckar. Läs mer om verktygslådan!


Några av våra svenska odlare kan kan du läsa mer om:

Davidsta Gård
Davidsta Gård
Kulla Skattgård
Kulla Skattgård
Holger
Yttereneby Gård
Gården Lida
Gården Lida