Stort tryck på biodynamisk trädgårdsutbildning

Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning har de senaste veckorna tagit emot mängder av ansökningar till den nya yrkeshögskoleutbildningen Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap. Många är intresserade av det miljövänliga och hållbara trädgårdsföretagandet något som nu är möjligt att utbilda sig i. Intresset för den biodynamiska trädgårdsmästarutbildningen vid Skillebyholm är större än någonsin, något som kan ses som ett tecken i tiden. Vi bryr sig allt mer om vad vi äter och hur varor vi konsumerar är producerade. Den biodynamiska odlingsmetoden ger kunskaper i hur vi kan odla livsmedel utan att tära på jordens resurser,och rätt tillämpad kan vi t.om höja bördigheten samtidigt som vi får vår mat. Det är hållbar odling som ger förutsättningar till kommande generationers livsmedelsproduktion. Den nya trädgårdsmästarutbildningen vid Skillebyholm ger kunskaper i biodynamisk grönsaksodling, miljöprofilerat trädgårdsarbete och hållbart företagande. Att kombinera biodynamisk odling, miljövänligt trädgårdsarbete och hållbart företagande ger en stark kunskapsbas som hör framtiden till. Utan en tydlig miljöprofil och engagemang i dessa frågor kommer det att bli svårt att konkurera på framtidens marknad för gröna tjänster.
Därför är det mycket spännande att få vara med och genomföra denna utbildning, som absolut hör framtiden till. Utbildningen Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskapstartar den 30 augusti.

Daniel Hörberg Björklund,ansvarig Skillebyholms yrkeshögskola

Se pressmeddelandet på Newsdesk

Lena E


Skriv en kommentar om Stort tryck på biodynamisk trädgårdsutbildning

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig