Så framtiden! är en manifestation för fria val av livsmedel gentemot GMO-tekniken i lantbruket. Genom att bjuda in människor som får vara med om att så en del av en åker gör vi en positiv aktion mot GMO. Vi tar på detta sätt tillbaka odlingsinitiativet till odlaren och konsumenten. Idén till Så framtiden! kommer från Schweiz och fler och fler länder ansluter sig, som t ex Tyskland, Luxenburg, England, Finland, Norge och Sverige.

Välkommen att medverka vid sådden på Skäve Gård i Järna lördag den 7 maj kl. 10!

Hela programmet hittar du här.

Lena E


Skriv en kommentar om Så Framtiden!

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig