Varje svensk äter årligen ca 4 liter jordgubbar eller ca 15 000 ton tillsammans. Jordgubbar är svåra att odla eftersom de lätt angrips av gråmögel, kvalster och insekter. Svenska jordgubbar besprutas i genomsnitt 7,8 gånger under växtsäsongen. I Sverige ökar dessutom användningen av bekämpningsmedel i jordbruket, mätt i aktiv substans per hektar. I frukt- och trädgårdsodling används ca 100 gånger mer aktiv substans per hektar än i åkerjordbruket, skriver naturskyddsföreningen .
Kemikalieinspektionen gjorde ett försök att minska den kemiska belastningen på våra jordgubbar när man tidigare i år förbjöd ogräsmedlen Betanal SC och Butisan SC. Men LRF överklagade till miljödomstolen som rev upp beslutet. Medlen är enligt tillverkarna Bayer och Basf  ”Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”. Dessutom måste jordgubbsodlaren ha särskild kontakt med vädergudarna eftersom ”Regn bör inte falla inom sex timmar efter sprutningen”.

Men för alla som vill ha sina gubbar fria från kemisk belastning har KRAV en lista på ekologiskt odlade gubbar. /johan


Kommentarer på Eko-gubbar

Skriv en kommentar om Eko-gubbar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig