Den 26 januari genomför Ekoweb sitt årliga marknadsseminarium på Grand Hotel i Stockholm. Samtidigt kommer man att avslöja vinnarna i kategorin ”Årets mylla till Hylla-pris”. Glädjande för Saltå Kvarn är att vi är nominerade till priset.

Kriterierna för priset lyder:
Till en eller flera personer/företag som genom konstruktivt samarbete ökat tillgängligheten av ekologiska produkter på marknaden, eller på annat sätt främjat ekologisk produktion och handel.”

Motiveringen för nomineringen av Saltå Kvarn lyder:
För ett odelat fokus från frö till limpmacka, från råvaruproducent till konsument. För innovativ utveckling och som föregångare på ekomarknaden har man gått från flower power till ultrahippt utan att ha förlorat sin själ. För att ha tagit steget fullt ut och även äga butikshyllan.

Övriga nominerade i vår kategori är Hjordnära Mejeri som på kort sikt etablerat ett starkt varumärke och gått från 0 kr i omsättning till 80 miljoner på två år. De tredje nominerade i vår kategori tycker jag är det mest intressanta. Det är samarbetet mellan Lilla Labäck och Ica Kvantum Hjertberg som nominerats. Lilla Labäck är en grönsaksproducent och dialogen som parterna skapat har utmynnat i ett unikt samarbete och kunskapsutbyte. Ica Hjertberg stärker genom samarbetet sin profil när det gäller lokalproducerat och miljö, samt att man kan presentera unika, konsumentdragande produkter på hyllan. Lilla Labäck får tillgång till bästa möjliga butiksyta samt kunskap om vad som fungerar att sälja i butiken. När det gäller att få ett bättre och bredare ekologisk sortiment i butikerna så är samarbete ett viktigt arbetssätt. Så var det för oss på Saltå Kvarn när vi utvecklade vårt nya sortiment av bönor, linser mm tillsammans med COOP för snart tio år sedan. Utan detta samarbete hade det inte varit möjligt. Dessvärre är insikten om samarbetets betydelse för att skapa intressanta erbjudanden i butiken inte särskilt starkt utvecklad – särskilt inte hos våra vänner i dagligvaruhandeln. Därför håller jag en slant på att Lilla Labäck/ICA Hjertberg ska vinna – om inte vi vinner förstås. /johan


Skriv en kommentar om Saltå är nominerade till “Årets mylla till Hylla-pris”

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig