Kadmium är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i alla jordar och som inte kan brytas ner. Främsta användningsområdet för kadmium i Sverige var 1999 nickel-kadmium batterier. Utsläpp av kadmium till luft sker främst vid sopförbränning, bl a som en följd av felaktig sophantering av nickel-kadmiumbatterier, vid metalltillverkning och vid förbränning av fossila bränslen.

Kadmium kan tas upp av växternas rotsystem och återfinns också i alla livsmedel, men oftast i låga halter. Kadmium tillförs också till åkermarken framför allt genom luftföroreningar och genom användning av handelsgödsel som kan vara förorenat med kadmium. Andra källor är rötslam och stallgödsel.Kemikalieinspektionen har i ett remissutlåtande kritiserat slamspridningen och rekommenderat att gränsvärdet för kadmium i mineralgödsel sänks kraftigt.
Läs mer om kadmium hos Livsmedelsverket.

Riskerna med kadmium har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Man har länge vetat att långvarig exponering av kadmium kan ge skador på njurarna. Men nya studier visar att kadmium, även i små halter, ger ökad risk för benskörhet och frakturer samt livmoderscancer.

Testfakta har analyserat mineraler och tungmetaller i tio olika sorters vetemjöl.

Klicka på bilden för att se den i full storlek!

Laboratoriet mätte förekomsten av olika tungmetaller i vetemjölet.
Kadmium: Alla fabrikat innehåller kadmium. Högst halt hittades i Dinkelmjöl Fullkorn från Finax där halten ligger på 0,07 milligram per kilo. Övriga fabrikat hade 0,03 eller 0,04 milligram per kilo. Gränsvärdet för kadmium i livsmedel är i dag 0,2 milligram per kilo. Men troligtvis kommer detta snart att sänkas till 0,1 milligram per kilo.
Bly: Inga mätbara halter hittades.
Arsenik: Inga mätbara halter hittades.
Mineraler: Laboratoriet mätte halten av mineralerna kalcium, järn och magnesium. Klart näringsrikast är fullkornsmjölen och särskilt dinkelmjölen. Järnhalten är till exempel mellan fem och sex gånger så hög i dinkelmjölen med fullkorn som i vanligt vetemjöl.
Fibrer: Laboratoriet mätte fiberhalten i mjölet. Fibrer är bland annat bra för tarmarnas funktion och gynnar människans blodfetter och blodtryck. Klart högst fiberhalt har fullkornsmjölet och särskilt dinkelmjölen.

Med i testet var Saltå Vetemjöl och Saltå Dinkelmjöl fullkorn.

Saltå Vetemjöl innhåller mest fibrer och magnesium av de vanliga vetemjölerna. (Kilopriset ska vara 11 kr, inte 22 som det står i testet)

Saltå Dinkelmjöl fullkorn är närings- och fiberrikt och har högst halt av järn och magnesium. 
Båda Saltås mjöl fick således bra betyg.

Saltå Kvarn tar även själva regelbundna analyser av bland annat kadmium på spannmålen.

Fullkornsmjöl innehåller mer av mineraler och även av tungmetaller. Intressant i testet är att Saltås dinkelmjöl har så låg kadmiumhalt (0,03 mg/kg) med tanke på att det är ett fullkornsmjöl, medans mineralvärdena är höga. (Jämför med Finax fullkornsdinkel 0,07 mg/kg).
Vi har hög utmalning även på vetemjölet vilket förklarar den högre fiberhalten. Även där ingen höjning av kadmium.
Hur kommer det sig?
Kan det vara så att odlinssättet har betydelse??

Vår dinkel och vete odlas främst på  biodynamiska kretsloppsgårdar i Järna och Östergötland. De här gårdarna har odlats ekologiskt och biodynamiskt i många, många år och det var länge sedan någon handelsgödsel användes här. Dvs inget kadmium har tillförts jordarna genom konstgödsel. Avloppsslam har heller inte använts. Det är inte tillåtet i ekologisk odling enligt KRAV’s regler.
De här gårdarna har djur och antalet djur är anpassat till gårdens areal och man är självförsörjande på gödsel.

Att tänka på när det gäller stallgödsel och kadmium är att om man är självförsörjande på gödsel och foder så cirkulerar ju bara kadmiumet på gården. Ingen nettotillförsel sker. Dessutom ökar mullhalten på gårdar med vall och det bidrar också till att minska kadmiumupptaget i grödan.

Tyvärr finns det kadmium i jorden och det kommer att dröja innan vi blir av med den.
Vad kan man göra för att hålla intaget av kadmium lågt?

 • Ät varierad kost.
 • Välj ekologiskt. Både för din egen skull och för framtiden.
 • Förvara inte livsmedel i keramikkärl av okänt ursprung.
 • Rök inte.
 • Bidra till att avfall som innehåller kadmium, till exempel nickel-kadmium-batterier (NiCd), sopsorteras på ett riktigt sätt.

Läs fler råd om hur du kan göra på Livsmedelsverket.

Länkar:
Testfaktas analys
Tabell och fakta om testet
Livsmedelsverkets fakta om kadmium

Lena E


Kommentarer på Saltås mjöl i kadmiumtest

 1. Intressant test. Det är på flera håll man nystar fram att det ena skulle vara mer näringsrikt än det andra. Ibland i tester jämförelse med äldre sorters spannmål och ibland mellan olika produktionsmetoder.
  Önskar fler av tester likt detta för efterfrågan av produktionsmetod och sortval som premierar matkvalitet/ton snarare än matmassa/ton.

  Svara
 2. Jag kan ju inte garantera vad de menar, men jag gissar att de menar att man inte vet vad glasyren innehåller i all keramik. Äldre keramik innehåller till exempel bly som överförs till maten, men även andra tungmetaller tilläts innan man insåg att de är farliga… Jag tror att även nytt porslin kan innehålla farligheter, beroende på om de kommer från mindre nogräknade producenter,

  Svara
 3. Tack!
  Det finns normer för bly och kadmium i keramik men ibland kanske man använder gammalt porslin som tillverkades innan man satte normerna eller så köper man keramik utomlands från lokala keramiker. Glasyrer kan innehålla kadmium och bly (jag tror det är i gul glasyr det kan finnas kadmium och i blå glasyr det kan finnas bly). Det är ingen fara att använda keramiken till torra varor. Det är särskilt om man använder sura saker, t ex citron och vinäger, som tungmetallerna kan frigöras ur glasyren.

  Svara
 4. Det här med kermikkärl av okänkt ursprung var något nytt för mig. Vad handlar det om?

  Och grattis till de fina testresultaten.

  Svara

Skriv en kommentar om Saltås mjöl i kadmiumtest

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig