Otaliga timmar av planering, debatt och noggrant övervägande kommer till sin höjdpunkt i Rio de Janeiro i 20 – 22 juni, då FN håller sin konferens om hållbar utveckling där, mer känd i vardagligt tal som Rio +20. Konferensen kommer att fokusera på tillväxten av den gröna ekonomin för att lösa problem relaterade till utveckling och fattigdom.

Rio +20 är självklart en viktig konferens med ett på många sätt avgörande tema. Men personligen tror jag inte att världen förändras så mycket av den här typen av konferenser. Visst behövs politiska beslut och överenskommelser för att vi ska uppnå ett mer hållbart sätt att leva. Men ännu viktigare anser jag de 1000-tals beslut som du och jag fattar dagligen. Åker vi bil eller kollektivt till jobbet, äter vi kött till varje måltid, flyttar vi handen i hyllan i mataffären och väljer det ekologiska alternativet….. osv.

Nu har jag fått en inbjudan av Nordiska ministerrådet att åka till Rio och prata om vår ambition att rädda Östersjön inom BERAS-projektet. Självklart väldigt roligt och spännande. Men faktum kvarstår: Östersjöns framtid avgörs inte i första hand i Rio – den avgörs av oss 85 miljoner människor som lever inom Östersjöns avrinningsområde. Och en av de viktigaste frågorna för Östersjöns framtid är hur vi väljer att producera vår mat eftersom 50 procent av dödshotet kommer från jordbruket. Inom BERAS-projeket menar vi att det finns en självklart åtgärd: lägg om till ekologiskt kretsloppsjordbruk där varje enskild gård har en rimlig balans mellan växtodling och djurhållning. Då minskar övergödningen dramatiskt och därmed även omfattningen av döende bottnar. /johan


Skriv en kommentar om Saltå åker till Rio

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig