Nyligen gjordes en test av ekologiska olivoljor i tidningen Råd & Rön. I testet var Saltå Kvarns olivolja Classico med.
Det som Råd & Rön fann i vår olivolja var det kemiska bekämpningsmedlet klorpyrifos i en mycket, mycket liten mängd (0,00545 milligram klorpyrifos per kilo olivolja).

Så fort nyheten nådde oss kontaktade vi vår leverantör i Italien för att undersöka hur detta har kunnat ske. Vår leverantör ser, liksom vi, allvarligt på detta.
Vi har sökt Råd & Rön för att få mer information. Vi skulle bland annat vilja ta del av analysrapporten och få information om vilket parti av olivolja som de analyserat. Tyvärr har Råd & Rön meddelat oss att de inte lämnar ut sådan information.

Ekologiska produkter kan ibland innehålla mycket låga halter bekämpningsmedel på grund av att de kontaminerats (blivit förorenade) genom att pesticider används i konventionell odling.
I utredningen vi gjort tyder allt på att den ekologiska olivodlingen kontaminerats när man besprutat en närliggande konventionell odling med klorpyrifos. Den väldigt låga halten tyder också på det.
Klorpyrifos är ett vanligt insektsbekämpningsmedel i konventionell odling av till exempel apelsiner och oliver.

Vi har varit i kontakt med vårt certifieringsbolag och de ser ingen anledning till att återkalla eller stoppa utleveranserna av olivoljan Classico.

I de bästa av världar skulle vi naturligtvis inte vilja hitta rester av bekämpningsmedel i Saltå Kvarns produkter men som världen ser ut idag så finns risken att ekologiska producenter ibland hittar små mängder av bekämpningsmedelsrester i sina produkter. Och orsaken är inte fusk eller brott mot reglerna för ekologisk odling och produktion utan visar att de bekämpningsmedel som används i den konventionella odlingen sprids.

Vill du ha mer information så kontakta gärna Åsa Lindeblad som är kvalitetsansvarig på asa.lindeblad@saltakvarn.se


Skriv en kommentar om Test av olivolja

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig