Foto del 2Om jag levde i en galax långt, långt borta och fick sporadiska rapporter om planeten Jorden skulle nyheterna jag fick höra inte vara särskilt upplyftande. Ett innanhav som kallas Östersjön håller på att dö. Klimatet förändras och riskerar att dramatiskt förändra livsvillkoren på hela planeten. Kemiska bekämpningsmedel används i jordbruket och återfinns på de allra mest avlägsna platser på Jorden. Arter dör ut i allt snabbare takt. Som utomjording skulle jag definitivt inte vilja äta mat som odlats på planeten Jorden.

Och visst är det så att planeten Jorden har stora problem. Men är den stora oro som rymdmänniskan känner befogad? Om rymdmänniskan besökte Jorden och såg exempel på hur mat kan odlas på ett bra sätt, skulle hon ändra sig då?

Jämfört med Universum är planeten Jorden extremt liten, men för oss boende på Jorden är vår planet väldigt stor. Och vi vet att det går att odla god, näringsrik och säker mat här på planeten Jorden.

Utifrån det som rapporteras i media om Kina skapar man en bild av landet: Luften är förorenad. Antalet bilar ökar. Koleldningen fortsätter och luften blir sämre. Vattenproblemen blir allt större. Människor använder munskydd i ett desperat försök att värja sig mot föroreningarna. Fusket är utbrett. Arbetsplatsolyckor med förödande konsekvenser. Hur kan man då lita på och äta ekologiskt bovete eller ekologiska mungbönor från Kina?

Kina är ett stort land. Det är lika stort som 20 Sverige, räknat i kvadratmeter, eller drygt dubbelt så stort som Europa. I landet bor ungefär 1,3 miljarder människor. Det finns delar av områden landet där den mänskliga verksamheten gjort marken förorenad som inte lämpar sig för odling, men det finns också stora områden i Kina där det aldrig har funnits industrier och man aldrig har odlat o-ekologiskt.

Flera av produkterna i Saltå Kvarn sortiment som kommer från Kina är odlade i Inre Mongoliet – bland annat mungbönor, solroskärnor, bovete och hirs. Inre Mongoliet är en provins i Kina och ligger under Mongoliet. I Inre Mongoliet bor ungefär 25 miljoner människor och dess yta är ungefär lika stort som 2,5 Sverige. Inre Mongoliet är minst en timmes flygresa eller minst 10 timmars tågresa från Peking, så klart beroende på var i Inre Mongoliet du ska. Luften i Peking är det få som har undgått att höra om – och under mitt besök i Peking fick jag känna av och se hur illa det är – men på stäppen i Inre Mongoliet är luften en helt annan.

Alla Saltå Kvarns produkter är ekologiska och de allra flesta är KRAV-certifierade. Vi behandlar våra leverantörer och odlare på samma sätt, oberoende vilket land de verkar i. Vi ställer samma krav på dem alla. När vi tar in en ny produkt gör vi alltid en riskbedömning och i den ingår bland annat att se över och bedöma de risker som finns med produkten, leverantören och ursprungslandet. Oavsett ursprungsland så är principen för den ekologiska kontrollen densamma – en oberoende ekologisk certifierade kontrollerar hela kedjan från odling, via förädling till paketering. Kontroller sker löpande under odlingssäsongen och en gång om året sker en totalgenomgång av hela produktionskedjan. Som köpare bestämmer vi vad vi vill ha kontrollerat, så att det överensstämmer med KRAVs regler och reglerna för EU-ekologiskt. För att säkerställa att allt går korrekt till samlar vi in certifikat och även analyser från vår leverantör. Analyser görs på bland annat tungmetaller, pesticider (kemiska bekämpningsmedel) och mikrobiologi. Vi gör även egna analyser stickprovsvis. De företag som gör kontrollerna i Kina är europeiska certifieringsbolag som verkar i många olika länder.

Jag vill återge en historia som vi fick berättad för oss under vårt besök i Kina. Med den vill jag på intet sätt förringa de miljöproblem som Kina står inför, men det är alltid bra att se saker ur någon annans perspektiv. Och därför tycker jag att den här händelsen ger ytterligare en dimension av vår västerländska bild av oss själva och av Kina.

”Hur kan ni odla ekologiskt i Kina?” frågade den amerikanska affärsmannen den kinesiske affärsmannen. Den kinesiska affärsmannen tittar frågande på mannen från USA. Han berättar att Kina är ett mycket stort land, det finns platser som är mycket smutsiga men också platser där det aldrig har funnits industrier eller där man aldrig odlat konventionellt med användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Ur den kinesiske mannens perspektiv var det nästan komiskt att det var en amerikan som ställde frågan. Den kinesiske mannen var bland annat kritisk till USAs användning av GMO.

Åsa Lindeblad är kvalitetschef på Saltå Kvarn. Hon har ansvar för att vi och våra leverantörer lever upp till våra kvalitetskrav och trovärdighet. Hon berättar i några blogginlägg om hennes  besök i Kina. Detta är del 2. Del 1 finns här: Mat från hela världen eller HUR är viktigare än VAR


Kommentarer på I en galax långt, långt borta

 1. Håller helt med ! Kina är en fruktansvärd diktatur och hellre handlar jag varor odlade på andra platser …..

  Svara
 2. Så blåögt. Kina, som är en diktatur , har koncentarions/arbetslägerläger för uguirer som skall omskolas. Det finns ekolologiska solfrösfrön från andra platser, t ex länder om inte är diktaurer och som inte har arbetsläger. Jag äter hellre sådana solrosfrön. Tack för en informativ text som lärde mig en del som jag inte visste förut.

  Svara
 3. Hej, ja vi har så mycket fördomar vi människor och det beror kanske på att man är rädd för det okända. Därför är det bra att fråga och ta reda på sakläget och så kan man/jag/vi känna sig tryggare. Saltå Kvarn har alltid känts seriöst för mig men som sagt, det skrivs så mycket i tidningarna som oroar. Tack för detta inlägg som känns sunt och bra.
  Marianne

  Svara

Skriv en kommentar om I en galax långt, långt borta

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

nödvändig