Vi har bestämt oss för att förändra världen. Det görs inte på en kafferast precis men en fika kan vara ett litet steg i rätt riktning. Vi tror att vi steg för steg, hektar för hektar, produkt för produkt kan bidra till en bättre värld. Så en kaffepaus kan vara en del i att förändra världen.

Saltå Kvarns vision är att ge makten tillbaka till människan som vill göra det goda valet så att var och en av oss har makten att förändra – den som odlar vår mat, den som förädlar maten och alla vi som köper och äter maten. För att få tillbaka makten behöver vi inflytande över hur vår mat odlas, hur den produceras och vad den innehåller. Saltå Kvarn har i ett antal ställningstaganden tagit strid för det som vi tycker är det goda valet och hur vi ska ge makten tillbaka till människan som tillsammans med oss vill förändra världen.

 

INGA TILLSATSER

För Saltå Kvarn är smak så mycket mer än bara det som man känner med sina smaklökar på tungan. För oss handlar smak också om hur vår mat har producerats och förädlats.

Att känna respekt för de som odlar, producerar och lagar vår mat bidrar till att öka matupplevelsen. Vi tror att man kan känna smaken av bagarens ansträngningar, av långa jästider, av surdegen och att mjölet är malt på en stenkvarn. Hur vi upplever smak påverkas också av hur vi äter – att sitta ned och äta mat tillsammans påverkar hur maten smakar.

För Saltå Kvarn är det viktigt att man ska kunna känna smaken av det naturen ger, och inget annat. För oss finns det inte några genvägar, vi använder inga tillsatser. Man ska inte behöva leta efter E-nummer i ingrediensförteckningen när man köper våra produkter utan man ska känna sig trygg och veta att inget är tillsatt. Man ska känna smaken, texturen och lukten av råvaran och inget annat. Var och en ska välja själv vad man vill ha i sin mat. Och om man vill, så kan man tillsätta på egen hand, om man tycker det behövs.

 

ALLTID EKO

Saltå Kvarn har – och har alltid haft – enbart ekologiska produkter. Det har inte varit den enklaste vägen men för oss är det den enda rätta och vi gör inga kompromisser. I över 50 år har vi förädlat ekologiska råvaror till ekologiska produkter med hög kvalitet – allt från havregryn till färdiga pastasåser. Våra produkter är så klart ekologiskt certifierade men vi vill att man som konsument ska vara trygg med att välja en produkt från Saltå Kvarn utan att behöva titta på märkningar.

Vi vill också att våra värderingar ska ge eko och sprida sig. Därför samarbetar vi med företag runt om i världen som har samma grundvärderingar kring miljö och ekologisk odling som vi har – i Turkiet, Italien, Tyskland, Kina, Portugal och i USA.

I vårt kafé i Järna serverar vi mat från all världens hörn och visar hur vi tillsammans kan laga en bättre värld.

 

VI vill MER än bara EKO

För oss är ekologiskt inte slutmålet. Vi vill utveckla den ekologiska odlingen mot ekologiskt kretsloppsjordbruk. Saltå Kvarn vill premiera odlare som genomför åtgärder på sin gård för att minska våra globala miljöproblem, ökar levnadsstandard för de som arbetar inom jordbruket och även minskar miljöproblem lokalt och regionalt.

Ett av de stora miljöproblemen kring hur vi producerar mat i västvärlden idag är att djurproduktion och växtodling sker på skilda platser. Det skapar ett underskott på näring i växtodlingen, som kompenseras med handelsgödsel. Det skapar samtidigt ett överskott av vanlig gödsel på djurgårdarna. Överskottet läcker ut i vattendrag, sjöar och hav och orsakar algtillväxt och döda havsbottnar. Därför har Saltå Kvarn sedan starten 1964 premierat lantbruk med både djurproduktion och växtodling och att det ska vara balans mellan in- och utförsel av näring på gården – att den egna gården är ett eget ”kretslopp” av näringsämnen. 2012 tog vi ytterligare ett kliv och tog fram Saltås verktygslåda för en bättre värld. I Verktygslådan erbjuder vi svenska spannmålsodlare att frivilligt göra en rad miljöförbättrande åtgärder som alla syftar mot ekologiska kretsloppsjordbruk. I Verktygslådan kan odlarna välja att utföra ett fritt antal åtgärder och samla poäng. Poängen genererar en bonus som läggs på inköpspriset på spannmålen. På så vis vill vi motivera och premiera bra saker som görs för klimat och miljö på gårdarna och på så sätt komma några steg närmare en bättre värld.

Hos våra odlare i andra delar av världen arbetar vi på liknande sätt och belönar odlare som arbetar med mer än bara ekologiskt. I Turkiet premierar vi odlare som tillsammans arbetar för att ställa om hela byar till ekologisk odling och med att öka levnadsstandarden för de säsongsarbetare som hjälper till vid skörd.

Vi vill hjälpa världen att gå från enfald till mångfald – både i odlingen, i butiken och på tallriken.

 

FOSSILFRITT

En av våra stora utmaningar i dagens samhälle är att minska våra utsläpp av klimatpåverkande gaser. Vi behöver hitta nya sätt, istället för att använda fossila bränslen som gör att jordens medeltemperatur stiger. Saltå Kvarns mål är att bli fossilfria och vi har redan tagit några rejäla steg i rätt riktning.

Det finns många rapporter och livscykelanalyser kring klimatpåverkan av livsmedel. De olika rapporterna visar skiftande resultat, men en sak som de har gemensamt är att produktionsmetoden oftast påverkar klimatet mer än transporterna. Redan från start – år 1964 – valde Saltå Kvarn att arbeta med ekologiska livsmedel. Vi menar att ekologiska livsmedel har bättre förutsättningar att bidra positivt i klimatfrågan. I ekologisk odling används inte konstgödsel som har en energikrävande tillverkningsprocess. Saltå Kvarn har också valt att arbeta med ekologiskt kretsloppsjordbruk där man både har djur och odlar djurens foder på gården. Även denna utveckling av ekologiskt jordbruk minskar påverkan på klimatet.

2004 gjorde vi produktionen i vår kvarn fossilfri genom att bygga en egen havreskalspanna. Pannan försörjer produktionen (och alla våra fastigheter) med värme. Den producerar också ånga som vi använder i vår produktion, till exempel av havregryn. Vi tillverkar havregryn med hjälp av havreskal. Den övriga energin som används i vår kvarn är el från förnyelsebara källor.

För att få vår mat till matbordet behövs transporter. Med leverantörer i hela världen behöver vi lägga mycket tid och engagemang för att hitta de bästa lösningarna och än så länge finns inte alltid alternativ. För transporterna av spannmål till vår kvarn har vi börjat hitta fossilfria lösningar och vi erbjuder numera våra odlare att vi betalar transporten av spannmål om den sker fossilfritt. För längre transporter arbetar Saltå Kvarn kontinuerligt med att hitta den bästa transportlösningen sett ur miljöperspektiv. Bäst är så klart tåg, i andra hand kommer båt och i sista hand lastbil. Redan 2006 valde vi, som första företag i Sverige, att klimatkompensera våra transporter. Idag klimatkompenserar vi alla transporter från odlingen av råvaran till dess att våra kunder tar över produkterna. Vi klimatkompenserar även för våra tjänsteresor.

Förpackningens främsta syfte är att skydda produkten och därför är det viktigt att inte tulla på förpackningens kvalitet, så att produkten förfars. Många av våra förpackningar är av papper, men vi har också förpackningar av plast. Nu arbetar vi med att hitta lösningar så att vi kan byta ut den fossila plasten till förnyelsebar plast. En typ av våra förpackningar har ett genomskinligt fönster i plast och som är gjort av cellulosa.

Sist men inte minst, är det viktigt att fokusera på matsvinn. Vi tycker att det är viktigt att ge mat ett ökat värde. Genom att alla ser matens egentliga värde, så ökar fokus – i alla led – på att minska svinnet.

 

HUR är viktigare än VAR

Trots att transporter medför stor miljöpåverkan, är Saltå Kvarns värdering att HUR är viktigare än VAR. Med det menar vi att vi tycker att HUR något odlas är viktigare än VAR det odlas.

Grunden för vårt ställningstagande är att Saltå Kvarn menar att odlingsmetoderna oftast ger mycket större avtryck på miljön än vad transporterna gör. Om transporterna sedan kan ske på ett så bra sätt som möjligt – företrädelsevis med båt – kan det berättiga en lång färdväg från odlare till ätare. Bilresan till och från dagligvarubutiken har ofta högre klimatpåverkan än till exempel frakten från Sydamerika. Och om det finns en efterfrågan på en produkt skickar det signaler till odlare på närmare håll att satsa på denna gröda om det är möjligt. Att köpa ekologiska produkter från andra länder kan också hjälpa odlare i andra delar av världen att få avsättning för sina produkter och kunna leva på det som deras jordbruk ger. Sedan finns det så klart andra fördelar att maten odlas nära de som ska äta den – man kan besöka gården, se odlingen och kanske träffa odlaren.

På Saltå Kvarn tycker vi det är viktigt att man som konsument får kunskap om matens ursprung och kan göra sitt val redan i butiken. Därför märker vi våra produkter med ursprungsland.

 

IDÈDRIVET FÖRETAG

Saltå Kvarn är inte bara en matproducent. Vårt syfte är att inspirera odlare och producenter runt om i världen att arbeta för ekologiskt kretsloppsjordbruk. Vi söker också inspiration från andra för att kunna utveckla Saltå Kvarn till ett alltmer hållbart företag. Vi tror på att vi tillsammans kan mycket.

Vi vill också hjälpa till att utveckla en hälsosam syn på mat. Saltå Kvarn tror att det är minst lika viktigt HUR vi äter som VAD vi äter. Att umgås och ha trevligt när man äter och få en positiv matupplevelse är lika viktigt som vad vi äter.

Som företag måste vi ha en god ekonomi för att driva vår verksamhet, men vårt mål är inte att maximera vår vinst utan maximera vårt syfte. Vi vill hjälpa till att laga en bättre värld.

 

RÄTTVIST, NU och FÖR FRAMTIDA GENERATIONER

De flesta i Sverige lever långt i från där maten de äter odlas. Kunskapen om hur vår mat blir till minskar bland annat i och med att antalet odlare i Sverige blir färre och färre. Få av oss lever nära ett jordbruk. Vår relation till maten har förändrats. Därför vill Saltå Kvarn vara en länk mellan odlare och konsument och öka kunskapen om hur mat blir till. Samtidigt vill vi också ge dem som odlar vår mat kunskap om hur vi konsumenter tänker.

Saltå Kvarn vill berätta hur odlarnas vardag ser ut, hur odlingen går till, hur produkterna förädlas och packas för att hamna i butikernas hyllor. Genom att lära sig mer om matens väg till matbordet får man insikt om matens värde och vad man får betala för utöver de näringsämnen som ingår i maten. De produkter som Saltå Kvarn säljer ska ge odlaren förutsättningar att leva på sitt jordbruk – oavsett om det är i Sverige eller ett land långt borta. Vi menar också att odlingen och förädlingen inte ska påverka framtida generationers möjligheter. Att premiera odlare i Turkiet som arbetar för att lägga om en hel by till ekologisk odling är därför något självklart för Saltå Kvarn.

Saltå Kvarn vill också att de som odlar vår mat möter oss som äter maten. Det kan ge odlaren inspiration till att vidareutveckla sin produktion. Möten och relationer är en viktig brygga för överbrygga myter. Det ger makten tillbaka till människan som vill göra det goda valet så att vi tillsammans kan laga en bättre värld till våra barn.

 


Kommentarsfunktionen är avstängd.