Sustainable brand gruppbild beskuren
Styrelseordförande Anders Kumlander, kvarnchef Lisa Trolle, kvalitetschef Åsa Lindeblad, inköpschef Sara Herza, pressansvarig Jennifer Key, marknadschef Susanne Skånberg, VD Johan Ununger.

Igår utsågs Saltå Kvarn till Sveriges mest hållbara varumärke i konkurrens med många välkända varumärken som COOP, ICA, Lantmännen med flera. Det är självklart mycket glädjande, och alla vi som arbetar för Saltå Kvarn är väldigt stolta. Men att ett företag i Saltå Kvarns storlek toppar hållbarhetsrankingen före så många andra betydligt större varumärken som kommunicerar hållbarhetsprofil är egentligen anmärkningsvärt. Ännu mer anmärkningsvärt blir det när man vet att vi inte alls använder konventionell reklam för att kommunicera vårt arbete. Det är då särskilt glädjande att gemene man ändå har uppfattat vad vi gör. För visst tycker vi själva att vi gör mycket bra. Alla våra produkter är ekologiska, vi var först med att klimatkompensera en produkt, vi har infört ett unikt belöningssystem för de miljöåtgärder som våra bönder gör på sin gård och så vidare. Och det jag som VD tycker är viktigast är att hållbarhetsarbetet är kärnan i allt vi gör – det är inget som bedrivs vid sidan om affärsverksamheten. Det gör att vårt viktigaste nyckeltal för hållbarhet och CSR är försäljning. Ju mer vi säljer desto mindre kemikalier i vår mat, desto mindre läckage av näringsämnen som når Östersjön och desto bättre utbud av bra hälsosam mat i livsmedelsbutiken.
I en värld där det inte alltid är en fördel att vara liten är denna utmärkelse en ovärderlig uppmuntran. Uppenbarligen är det så att konsekvent och konkret handling belönas av konsumenterna.
Johan Ununger, VD
(I varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index tillfrågades ett riksrepresentativt urval av 9500 konsumenter. Bakom undersökningen står Sustainable Brand Insight.)

FB Vinnare 2015 hållbarLouise König är hållbarhetschef på COOP. Ett viktigt och ansvarsfullt arbete med tanke på den centrala roll som COOP spelar för den ekologiska maten i Sverige. Det kanske kan verka som ett arbete där Louise ganska enkelt bör få gehör för sina idéer och förslag. Men jag anar att det inte alltid är så enkelt – Louise får kämpa hårt för att försvara hållbarhetsfrågans centrala plats i organisationen. Dessbättre har Louise en gedigen erfarenhet av att jobba med hållbarhet i komplexa sammanhang, exempelvis från IKEA. Där arbetade Louise bland annat med att reducera IKEA:s klimatbelastning.

Men det som mest talar för att Louise ska klara av att flytta fram positionerna för COOP:s hållbarhetsarbete är hon är ett energiknippe med en strålande kompetens. Vi önskar Louise stort lycka till i sitt arbete. Louise König, du är vår hjälte för att du med sådan fantastisk energi driver hållbarhetsarbetet i COOP och för att du därmed även driver på försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. /johan

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarns präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50-årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 


Inger Källander har spelat en central del i det ekologiska jordbruket framväxt i Sverige. Exempelvis hölls ett av KRAV:s första möten i Ingers kök på gården Sörtorp i Sörmland år 1985. Hon blev sedan ordförande för intresseorganisationen Ekologiska lantbrukarna. Inger skrev också den första läroboken i ekologiskt jordbruk – detta trots att hon då arbetade som språklärare.

Inger har även arbetat med ekologiskt jordbruk i internationella sammanhang, alltifrån de svindlande och karga höjderna i Ladakh i norra Himalaya till den ymniga mångfalden i den Brasilianska atlantregnskogen. Jag har själv haft glädjen att sitta tillsammans med Inger i Framtidsjordens styrelse. Framtidsjorden är ett globalt nätverk som bland annat arbetar med ekologiskt jordbruk. På senare år har Inger varit sammanhållande kraft i Ekologiskt forum som nu avvecklas till förmån för nybildade Organic Sweden där Inger också sitter i styrelsen.

Med bokserien Osynliga mirakel har Inger förnyat sitt författarskap. Här tar hon med läsaren på en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen, till ett myller av levande varelser, många osynliga för ögat.

Inger Källander, du är vår hjälte för att du oförtrutet under flera decennier varit en av det ekologiska jordbrukets främsta förkämpar. /Johan

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarns präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50-årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

Veckans hjälte är Niklas Zennström, grundare av företaget Skype. Genom försäljningen av Skype lade Niklas grunden till en stor förmögenhet. Niklas är tillsammans med sin hustru grundare till den filantropiska verksamheten Zennström Philanthropies som bildades 2007. Utgångspunkten för stiftelsen är en insikt om att världen står inför mycket stora utmaningar och att de som har resurser har en skyldighet att agera. Zennström Philanthropies är aktivt inom flera områden, bland annat miljöområdet där arbetet för att rädda Östersjön har en central plats.

Det är just genom hans engagemang för Östersjön som vi har träffat Niklas. Förra sommaren arrangerade hans stiftelse Race for the Baltic. Det var i grunden en cykeltur runt Östersjön som hade som mål att föra samman alla aktörer som drabbas av Östersjöns försämrade miljötillstånd. Tillsammans skapades en koalition bestående av miljöorganisationer, företag, berörda personer och beslutsfattare vilka alla är fast beslutna att se Östersjöns miljö återställd.

Race for the Baltic inriktade sig på behovet av att uppnå målen i Helcoms Baltic Sea Action Plan och EU:s havsmiljödirektiv och har följande krav:
– En ansvarsfull förvaltning av fiskbestånden i Östersjön
– Minskad övergödning för att få ett friskare hav
– Säkerställande av biologisk mångfald genom skydd av känsliga områden
Vi hade förmånen att delta i det rundabordsamtal som anordnades i Stockholm i samband med Race for the Baltic förra året. Och även om Niklas Zennström är en ganska lågmäld person så visade han ett passionerat engagemang för Östersjön – det gillar vi. Därför är Niklas vår hjälte!

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

Idag vet vi ofta väldigt lite om maten vi äter. Hur den odlas och hur det påverkar miljö och näringsinnehåll, var maten kommer ifrån, hur livsmedelsprodukterna tillverkas, vad som egentligen ingår, vad som är naturligt eller syntetiskt, vilka kvalitetsprinciper som styr och så vidare. Även om det fläckvis finns ett stort intresse för matlagning och kvalitet, så har det under flera decennier skett en betydligt större avprogrammering av vår kunskap om mat, och därmed också vårt kvalitetsmedvetande kring mat. Vi inleder här en mini-bloggserie om hur vi på olika sätt förlorat makten över maten. Först ut är bonden – som på flera sätt förlorat makten över sitt lantbruk.
Skärmavbild 2014-04-28 kl. 08.12.32Under andra halvan av 1900-talet har jordbruket genomgått en långt driven specialisering och effektivisering. Vissa jordbruk har blivit högspecialiserade på enbart en typ av gröda – vilket också fört med sig ett ökat behov av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – andra har specialiserat sig på ett slags djuruppfödning. Miljöeffekterna av detta är påtagliga och uppenbara. Men det har även drabbat bonden genom att göra arbetet mer ensidigt och ofta väldigt ensamt. Tidigare hade gården ett rikt socialt liv som idag har ersatts av mycket ensamarbete. Även gårdens kontakter med lokalsamhället var tidigare mycket omfattande men har nu ersatts av något som i många falla kan liknas vid isolering. Det finns dessbättre många undantag från denna utveckling.

I många U-länder har bönderna drabbats ännu hårdare av utvecklingen då de blivit beroende av insatsvaror, banker och uppköpare på ett sätt som skapat en nedåtgående ekonomisk utveckling för den enskilde bonden. Läs om ett positivt exempel på motsatsen här. För bönderna inom EU har bidragssystemet inneburit ett stort administrativt jobb med mycket regler och byråkrati. För de ekologiska bönderna tillkommer olika typer av regelsystem för att ekocertifiera gårdens produkter.

Det har blivit hög tid att vända på utvecklingen och befria bonden. Det är självklart ingen trivial ambition. Vi ser Saltås inköpskriterier för spannmål som ett viktigt steg i rätt riktning. Vi tillhandahåller en verktygslåda där bonden kan fritt välja att genomföra miljöåtgärder på den egna gården – utöver ekoreglerna som ligger som grund. Åtgärderna i verktygslådan är poängsatta och ju högre poäng gården uppnår ju mer får de betalt av oss. Det vi gillar och som är en viktig poäng är att åtgärderna är frivilliga och att bonden kan välja att göra sådant som passar den enskilda gården och som de själva är intresserade av. Läs mer här.

Nu på lördag den 3 maj deltar vi ett arrangemang som heter Så Framtiden. Där inbjuds allmänheten till Holges van der Woudes gård Yttereneby för att så havre. Syftet med Så Framtiden är att ge tillbaka odlingsinitiativet till bonden och konsumenten och det är en positiv aktion mot GMO. Läs mer här: 2014 Så framtiden
Skärmavbild 2014-04-28 kl. 08.20.40