Det är ingen slump att fikon hör julen till. Skörden av fikon i Turkiet sker under september månad. Sedan ska de soltorkas och tas om hand och i november anländer de till Sverige.
De är också allra godast när de är så här färska även om de tål att sparas många månader.


När de torkade fikonen är rensade och paketerade blir det en stor fikonrusch och trängsel av fartyg i hamnstaden Izmir. Ingen får nämligen starta exporten och lämna hamnen före ett visst datum som regeringen bestämmer. Fikonen åker båt till Göteborg och därifrån tåg till Årsta och lastbil (ca 4 mil) från Årsta till Järna. Eller båt till Södertälje och bil  (ca 1 mil) därifrån till Järna. Mårten på vår inköpsavdelning är en hejare på att finna de absolut miljövänligaste transportsträckorna!
Vi klimatkompenserar alla transporter ända från odlarna till kund.


Större delen av världens torkade fikon kommer från Turkiet. Det finns många olika sorters fikon, bara i Turkiet växer 600 olika sorter. Saltå Kvarns soltorkade fikon är av sorten Sarilop och kommer från familjeodlingar i trakterna kring Izmir i västra Turkiet. Fikon som äts färska är av en annan sort.

 

 Fikon av sorten Sarilop i början av augusti

 De fikonträd som producerar ätliga fikon har enbart honblommor. För att få frukt måste man därför också odla en oätlig fikonart som kallas getfikon, som har både han- och honblommor. En speciell liten insekt som trivs i getfikonträden spelar här en huvudroll genom att föra över pollenkorn till den ätliga fikonsorten. Ibland kan man se att de hängt upp hanblommor i fikonträden för att främja pollineringen.

 Upphängda getfikon

Ungefär en tiondel av Turkiets fikonskörd är ekologisk, vilket bland annat innebär att man inte använder konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Exempelvis används inte giftgasbehandling med fosforväte mot skadedjur vid hanteringen av fikonen, vilket däremot är vanligt i konventionell fikonproduktion. Den ekologiska metoden är att vid behov istället chockfrysa fikonen.
Våra fikon i 250 gramspåsar är ekologiska. Fikonen som vi använder i müsli och i bröd är biodynamiska.

Pressmeddelande om fikonskörden.
Tidigare blogginlägg Fikon från Smyrna.

 

Lena E