Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om Saltå Kvarn och våra produkter. Om svaret du söker inte finns här kan du leta direkt under respektive produkt eller recept här på hemsidan. Där besvarar vi frågor dagligen. Du är självklart också välkommen att kontakta oss på info@saltakvarn.se eller 08 551 508 00.


Är Saltå Kvarns produkter GMO-fria?

Ja. GMO är inte tillåtet i ekologisk odling och alla Saltå Kvarns produkter är ekologiska.


Kan man äta en produkt när bäst före-datumet har passerat?

Det finns två olika typer av datummärkning. Den ena är “minsta hållbarhet” (bäst före-dag). Med det menas den dag fram till vilken ett livsmedel som förvarats på lämpligt sätt har kvar de särskilda egenskaper som det normalt förknippas med. När bäst före-datumet har passerat betyder det inte att produkten inte kan ätas, men att dess egenskaper kan ha förändrats. Om en produkts bäst före-dag har passerat ska man alltid lukta och smaka på produkten. Den andra typen av datummärkning är “sista förbrukningsdag”. Denna märkning ska användas på livsmedel som mikrobiologiskt är mycket lättfördärvliga och som efter en kort tid kan innebära omedelbar fara för människors hälsa. Saltå Kvarn har inga livsmedel som märks med sista förbrukningsdag.


Är näringsdeklarationen på förpackningen för den tillagade produkten eller för den råa?

Näringsvärdet på förpackningen avser produkten i den form den finns i förpackningen. Om det till exempel är torra (okokta) bönor i förpackningen, så är det näringsvärdet för de torra bönorna som anges.


Vilket näringsvärde har en produkt när den är tillagad?

Vi anger alltid näringsvärdet för produkten så som den är i förpackningen, se ovan. För att hitta näringsvärden på tillagade produkter kan du söka på Livsmedelsverkets hemsida:
Livsmedelsverkets näringsdatabas


Finns det spår av allergener i era produkter, som till exempel spår av nötter?

På de produkter där det kan finnas spår av en allergen är förpackningen tydligt märkt. Det står även på våra hemsida under respektive produkt.


Är Saltå Kvarns produkter märkta med Fair Trade?

Saltå Kvarns produkter är inte certifierade enligt Fair Trade/Rättvisemärkning. De flesta av våra produkter är KRAV-certifierade och det innebär att vi uppfyller KRAVs sociala regler, baserade på samma ILO-konventioner som Fairtrade/Rättvisemärkt.


Varför ska man lägga frön i blöt?

Genom blötläggning blir olika enzymer, bland annat fytas, verksamma. Fytas bryter ned fytinsyra som finns i fröet. Olika fröer innehåller olika mycket fytas och fytinsyra. Genom blötläggning förkortas även koktiden. Gäller för till exempel bönor, linser, hel säd och krossad säd.


Vad är maltmjöl av korn?

I alla Saltå Kvarns mjöl, utom kornmjöl, ingår en mycket, mycket liten andel mjöl av mältat korn. Mältat korn är helt ekologisk (KRAV-märkt) korn som har fått börja gro. Mjöl av mältat korn är alltså helt korn som börjat gro och sedan malts till mjöl. Det är en helt naturlig ingrediens och ingen tillsats. Vi använder mältat korn som ingrediens för att mjölet ska få ett bra falltal. Det mältade hela kornet blandas med det hela vetet, rågen och dinkeln innan malningen. Sedan mals det mältade kornet tillsammans med vete-, råg- eller dinkelkärnan. Andelen mältat korn i det färdiga mjölet är mycket lågt, mellan 0,2 procent och 0,3 procent. Falltal är en av de viktigaste parametrarna för ett mjöl. Det påverkar hur bra det går att baka på mjölet. Om falltalet är för högt kan det ge torrt inkråm på brödet och låga bröd. Man kan också beskriva att falltalet är ett mått på mjölets groningsgrad. Genom att tillsätta mältat korn sänker man mjölets falltal.


Innehåller Saltå Kvarns havre och korn betaglukaner?

Ja. Vår havre innehåller 3,9 g och korn 4,1 g betaglukaner per 100 g. För en portion gröt blir betaglukaninnehållet 1,5 g för gröt gjord på havrekross eller hel havre, 1,4 g för havregrynsgröt och 2 g för gröt på hel korn eller kornkross.

För att uppnå den kolesterolsänkande effekten sägs det att det behövs tre gram betaglukan per dag.


Vad betyder det att ett spannmål är en kultursort?

Ursprungligen var alla spannmålssorter vilda gräs vars fröer togs om hand och kunde ätas. Redan då startade förädlingen, domesticeringen, allt eftersom människan valde ut de smakligaste sorterna och de som gav bäst skördar att samla från och sedan så ut på åkrarna. Dinkel, Ölandsvete, Enkorn, Emmervete och Kamutvete är exempel på kultursorter som liknar de ursprungliga gräsen.


Varför blir solroskärnorna gröna när jag bakar bröd?

Om man använder bikarbonat när man bakar reagerar bikarbonaten med solroskärnor och solroskärnorna färgas gröna. Det är inte farligt och det går alldeles utmärkt att äta brödet. Om man inte vill ha gröna solroskärnor får man bytra ut bikarbonaten mot något annat i degen, t ex jäst.


Är ert ris glutenfritt?

Ris innehåller inte gluten. Våra riser är inte märkta med märkningen ”glutenfri”, men vår leverantör (som både odlar, rensar, sorter och packar riset) hanterar inte gluten i sin produktion.


Varför blir min olivolja grumlig när jag ställer den i kylen?

På en del hemsidor kan man läsa att man kan kontrollera om olivoljan är en extra jungfru olivolja eller inte genom att ställa den i kylen. Detta är en missuppfattning. Ibland grumlas olivoljan och ibland inte, oberoende kvalitet. Olivoljan blir grumlig på grund av att fruktvaxerna och fetterna i oljan klumpar ihop sig. Om det händer är olivoljan inte förstörd, ställ den i rumstemperatur så återgår den till normalutseendet. Det går också att använda olivoljan när den är grumlig.


Var hittar jag ert skrädmjöl?

Tyvärr har skrädmjöl utgått ur vårt sortiment. Men om du vill testa att göra en liknande produkt hemma kan du prov att rosta havregryn på en plåt i ugnen och sedan mortla eller mixa dem.

 


Varför har ni en röd förpackning till gröna linser och en grön förpackning till röda linser?

En relevant fråga. Men vi arbetar inte med att koppla produkten till förpackningen vad gäller färg. En anledning till att det är tvärtom på gröna och röda linser är att vi vill framhäva råvaran i förpackningen. Det gör vi genom fönstret i förpackningarna, så att man ska kunna se produkten innan man köper den. Det gör man bättre om det är starka kontraster – grön förpackning till röda linser och tvärtom.


Varför har ni ett fönster på era pappersförpackningar?

Vi tycker att det är viktigt att kunna se produkten innan man köper den. Därför har vi ett fönster på våra pappersförpackningar. Fönstret är gjort av cellulosa från trä.


Är Saltå Kvarns konserver bisfenolfria?

Ja. Alla Saltå Kvarns konserver är bisfenolfria. Även locken till våra glasburkar för pastasås är bisfenolfria.

 


Hur mycket tungmetaller innehåller era produkter?

Det finns i princip alltid en liten mängd tungmetaller i mat. Det beror på att växterna tar upp dessa från marken under tiden de växer. Halterna kan dock variera och det beror på olika faktorer. Läs mer om detta här: Om tungmetaller i våra produkter

 


Innehåller ert ris arsenik?

Arsenik är ett grundämne som funnits på jorden sedan vår planet bildades. Arsenik finns i berggrunden och när denna vittrar tillförs arsenik även till jorden och grundvattnet. Därför varierar halten av arsenik i olika jordar. Sedan har förstås vi människor på olika sätt anrikat arsenik på vissa platser genom industrier. Vårt ris odlas i Italien på en plats som inte tidigare har använts för odling. Det är en gammal våtmark med en bård av träd som skydd runt omkring. Vi gör regelbundet analyser på arsenik i vårt ris och hittills har resultatet legat under det lagstadgade värdet. Läs här för mer information: Arsenik i ris


Hur kan ni köpa produkter från Turkiet?

Vi samarbetar sedan många år tillbaka med en leverantör i Turkiet. Vi upplever att dessa människor delar många av våra värderingar när det gäller ekologiskt odlat och utveckling av det ekologiska jordbruket. Om du är nyfiken kan du läsa mer om vår leverantör i Turkiet här: Mer än bara ekologiskt


Varför har ni produkter från Kina? Och kan man lita på produkter från Kina?

Vi har en värdering på Saltå Kvarn att det är viktigare hur något odlas än var det odlas. Genom att handla bra ekologiska produkter från andra länder vill vi ge en signal till svenska odlare att det finns en stark efterfrågan på ekologisk mat och på så sätt öka den ekologiska odlingen i Sverige.

Det är svårt att generalisera om ett så stort land som Kina och dess 1,3 miljarder invånare. Det finns stora områden i Kina som är svårt nedsmutsade och där luften, marken och vattnet inte är lämplig att leva i eller odla mat. Men det finns också områden där marken aldrig har odlats icke-ekologiskt och som ligger långt ifrån de områden som är förstörda. Vi menar att vi inte handlar med ett land, utan med en leverantör. Genom att köpa bra produkter, från en bra leverantör kan vi ge incitament för en hållbar matproduktion i Kina

Ungefär fyra procent av våra produkter kommer från Kina. Främst från Inre Mongoliet och nordöstra Kina. Oavsett ursprungsland så är principen för den ekologiska kontrollen densamma – en oberoende ekologisk certifierare kontrollerar hela kedjan från odling, via förädling till paketering. Kontroller sker löpande under odlingssäsongen och en gång om året sker en totalgenomgång av hela produktionskedjan. Analyser tas på varje batch vid leverans till produktionsanläggningen i Kina. Som köpare bestämmer vi vad vi vill ha kontrollerat, så att det överensstämmer med KRAVs regler. Analyser görs på bland annat tungmetaller, pesticider och mikrobiologi. Vi gör även själva analyser stickprovsvis.

Vid vårt senaste besök hos odlarna i Kina skrev vi flera blogginlägg om förhållandena där. Läs dem gärna om du vill veta mer!

Mat från hela världen eller hur är viktigare än vad

I en galax långt, långt borta

Mat odlas av människor

Bovete, urgammalt frö på frammatsch

Hirs, gräs utan gluten

Solrosen – ett litet universum av blommor

 


På våra produktsidor hitta du många frågor och svar under respektive produkt. Där kan du också själv ställa frågor. Saltå Kvarns produkter