På Saltå Kvarn får vi ibland frågan varför vi säljer importerade produkter från länder långt borta. Är det inte bättre att sälja produkter som odlats i Sverige? Javisst, det är bättre att sälja ekologiska produkter som inte transporterats så långt. Men oftast står vi inför faktum att det inte finns ekologiska produkter av rätt kvalitet att få tag på i Sverige. Då tycker vi att det är viktigare HUR produkten odlats, än VAR den odlats.

Genom att köpa ekologiska produkter kan man visa att det finns en efterfrågan och på så sätt påverka odlingen på närmare håll. Sett ur klimatperspektiv är det inte transporterna av vår mat som har störst negativ effekt på vår miljö. Det är bara en mindre del av all energi som går åt till transporter om man ser till all energi som omsätts när man odlar, förädlar, transporterar och säljer mat. Bara till användningen av konstgödsel går det åt lika mycket energi som för transportera. Mer om detta kan du läsa i två blogginlägg av vår vd, Johan Ununger.

Hur är viktigare än var – eller?
Hur är viktigare än var del 2
Läs mer om klimatkompensation här! 

Av de 8.000 ton livsmedel som Saltå Kvarn sålde under 2013 var 62 % odlade i Sverige, 12 % i Italien, 6 % i Turkiet och 4 % i Kina.

Ursprungsland på förpackningen
Vi har som policy att i största möjligaste mån berätta för våra konsumenter var våra produkter kommer från. Detta är inget som är lagstadgat, utan ett beslut vi har tagit för att ge våra konsumenter så mycket information som möjligt vid köpögonblicket. Därför printar vi ursprungsland i samband med bäst före märkningen. Varför vi inte trycker det på själva förpackningen är för att ursprungslandet kan variera. Vissa produkter köper vi alltid från ett och samma ursprungsland. Då trycker vi informationen på förpackningen tillsammans med all övrig information. Exempel på dessa produkter är ris, balsamvinäger, fikon, aprikoser, olivolja och russin.

Ekologisk certifiering
Alla Saltå Kvarns produkter är ekologiska, de flesta KRAV-märkta och några även Demeter-märkta. Oavsett ursprungsland så är principen för den ekologiska kontrollen densamma – en oberoende ekologisk certifierare kontrollerar hela kedjan från odling, via förädling till paketering. Kontroller sker löpande under odlingssäsongen och en gång om året sker en totalgenomgång av hela produktionskedjan. Som köpare bestämmer vi vad vi vill ha kontrollerat, så att det överensstämmer med KRAVs regler.