Saltå Kvarn köper produkter från nästan alla världsdelar. Rårörsocker från Sydamerika, cashewnötter från Afrika, böner från Asien etcetera. Alla transporter av dessa våra produkter bidrar till växthuseffekten. Vi försöker efter bästa förmåga transportera så effektivt som möjligt. Men det går inte komma ifrån att det alltid blir en rest av koldioxid som vi inte kommer åt. Genom ett samarbete med Zeromission har vi en ambition att kompensera för dessa utsläpp. Det gör vi genom att först räkna ut hur mycket koldioxid av transporten ger upphov till. Exempelvis bidrar våra transporter av 100 ton fikon från Turkiet med 22 ton koldioxid. Genom Zermission betalar vi en årlig avgift för att träd ska planteras i Uganda. Trädets stapelföda är ju koldioxid. För att kompensera 22 ton koldioxid behövs en yta av 2000 m2. Trädplanteringarna skapar samtidigt nya resurser och bidrar till en hållbar lokal utveckling. Planteringsprojekten övervakas och följs upp av en brittisk organisation som också certifierar projekten och har en löpande tillsyn. Metoden för trädplantering kallas Plan Vivo-metoden. Vilket innebär att endast småskaliga familjejordbruk ingår i projektet som också ska säkerställa sociala positiva mervärden. Certifieringeng säkerställer att projektet inte har någon annan negativ ekologisk påverkan. Det här har fått en del kritik. Man anser att det är en form av avlatsbrev. Vi tycker ändå att det är det bästa vi kan göra. Även Folksam, V&S och Max hamburgare gör samma sak.  

JU