Det här med visioner och missioner i företagsvärlden kan bli lite tröttsamt. Mycket snack och lite verkstad. Men det hindrar oss inte att ha en riktigt ambitiös – nästa pretentiös – vision. Vill vill rädda Östersjön. Inte helt själva kanske. Men genom att inspirera andra runt Östersjön att göra som vi så kommer efterfrågan på lokal producerad mat från ett kretsloppsbaserat ekologiskt jordbruk att öka. Det konventionella jordbruket kommer att försvinna och därmed dör en stor del av problemet: läckaget av kväve och fosfor från de handelsgödselindränkta jordarna. Nu upphör inte läckaget helt. Men från ett kretsloppsbaserat ekologiskt jordbruk (ett ekologiskt jordbruk där man har djur på gården och därmed bättre näringsbalans) är läckaget mindre än hälften så stort som från ett konventionellt jordbruk. Därför stödjer vi idag Artur Granstedt när han uppmanar berörda svenska myndigheter att stimulera att fler gårdar ställs om till ekologiska kretsloppsgårdar. Intressant är att det här fattade Rudolf Steiner redan 1924 när han höll sin lantbrukskurs som är ursprunget för det biodynamiska jordbruket som i sin tur är ett utmärkt exempel på ett ekologiskt kretsloppsjordbruk. Se dagens pressmeddelande: 

http://www.newsdesk.se/pressroom/saltaa_kvarn/pressrelease/view/staell-om-till-mer-kretsloppsjordbruk-224250

Johan Ununger