Louise König är hållbarhetschef på COOP. Ett viktigt och ansvarsfullt arbete med tanke på den centrala roll som COOP spelar för den ekologiska maten i Sverige. Det kanske kan verka som ett arbete där Louise ganska enkelt bör få gehör för sina idéer och förslag. Men jag anar att det inte alltid är så enkelt – Louise får kämpa hårt för att försvara hållbarhetsfrågans centrala plats i organisationen. Dessbättre har Louise en gedigen erfarenhet av att jobba med hållbarhet i komplexa sammanhang, exempelvis från IKEA. Där arbetade Louise bland annat med att reducera IKEA:s klimatbelastning.

Men det som mest talar för att Louise ska klara av att flytta fram positionerna för COOP:s hållbarhetsarbete är hon är ett energiknippe med en strålande kompetens. Vi önskar Louise stort lycka till i sitt arbete. Louise König, du är vår hjälte för att du med sådan fantastisk energi driver hållbarhetsarbetet i COOP och för att du därmed även driver på försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. /johan

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarns präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50-årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 


Inger Källander har spelat en central del i det ekologiska jordbruket framväxt i Sverige. Exempelvis hölls ett av KRAV:s första möten i Ingers kök på gården Sörtorp i Sörmland år 1985. Hon blev sedan ordförande för intresseorganisationen Ekologiska lantbrukarna. Inger skrev också den första läroboken i ekologiskt jordbruk – detta trots att hon då arbetade som språklärare.

Inger har även arbetat med ekologiskt jordbruk i internationella sammanhang, alltifrån de svindlande och karga höjderna i Ladakh i norra Himalaya till den ymniga mångfalden i den Brasilianska atlantregnskogen. Jag har själv haft glädjen att sitta tillsammans med Inger i Framtidsjordens styrelse. Framtidsjorden är ett globalt nätverk som bland annat arbetar med ekologiskt jordbruk. På senare år har Inger varit sammanhållande kraft i Ekologiskt forum som nu avvecklas till förmån för nybildade Organic Sweden där Inger också sitter i styrelsen.

Med bokserien Osynliga mirakel har Inger förnyat sitt författarskap. Här tar hon med läsaren på en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen, till ett myller av levande varelser, många osynliga för ögat.

Inger Källander, du är vår hjälte för att du oförtrutet under flera decennier varit en av det ekologiska jordbrukets främsta förkämpar. /Johan

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarns präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50-årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

Mehmet Ali IŞIK 1När Mehmet Ali Isik började handla med torkad frukt i Turkiet på 70-talet märkte han att de kemiska preparat som användes i odlingarna förstörde jordarna. Att ställa om odlingarna till ekologiskt krävde mycket av bönderna, som ofta hade för lite kunskaper i ämnet. Det var också ett problem att odlingslotterna i byarna var så små och att de blev än mindre vid varje arvsskifte. För att råda bot på detta grundade Mehmet Ali Isik Happy Village Project och bjöd in odlarna att delta. I projektet får de hjälp med analyser, certifieringar och gratis konsultation av agronomer. De kontrakteras till företaget ISIK vilket garanterar att de har en köpare av sina skördar. Man arbetar också för att hela byar ställer om till ekologisk odling vilket ger gemenskap och möjligheter till samarbete. Byarna i projektet får också premier av ISIK som de kan investera i lantbruket. En by fick t ex möjlighet att bygga en ny vattenpump, vilket gjorde att de slapp gå långt för att hämta vatten. Inom projektet ordnas också med boenden för skördearbetarna.

Mehmet Ali Isik äger och driver företaget ISIK som är en stor aktör inom ekologisk fruktodling i Turkiet. I projektet Happy Village odlas fikon, aprikoser, russin och hasselnötter. 1840 odlare i 140 byar på olika platser i Turkiet är med i projektet. Projektet bidrar även till att ungdomar kan stanna kvar och arbeta i byarna istället för att flytta in till städerna där jobben annars finns.

Tack Mehmet för din omsorg, klokhet och ditt engagemang, du är vår hjälte!

Saltå Kvarn köper aprikoser, fikon, russin och hasselnötter från ISIK.

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

Anders Kumlander

Anders Kumlander är en entusiastisk visionär som ligger bakom många av de antroposofiska verksamheterna i Ytterjärna. Anders har varit delaktig i uppbyggnaden av bland annat Vidarkliniken och Kulturhuset i Ytterjärna. Men viktigast för Saltå Kvarn är att han är ordförande i vår styrelse där han representerar Vidarstiftelsen som är en av våra huvudägare.

I vår styrelse är Anders en given garant för att vi inte ska tappa fokus på det som är viktigt i vår verksamhet, även om den ekonomiska verkligheten ibland är lite tuff. Han är också en stor inspirationskälla för mig personligen i mitt arbete som VD.

Anders Kumlander du är vår hjälte. Utan din finstämda vägledning hade Saltå Kvarn inte blivit det som vi är idag.  /johan, VD

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

Leontino Balbo Jr

Med en orubblig tro på naturens kraft lyckades han som nyutexaminerad agronom övertala sin pappa och sina farbröder att få genomföra en ekologisk experimentodling på en del av familjeföretagets mark. Många tvivlade på Leontino Balbo, men det skulle visa sig att han hade rätt.

Första steget i Leontinos projekt var att sluta bränna fälten innan skörd. Detta är annars vanligt inom sockerrörsodling och ett sätt att få bort växtsjukdomar och ormar samt att få undan bladverket som är i vägen då sockerrören ska skördas för hand. Leontino ansåg att bladen inte skulle brännas, utan utvecklade en metod så att sockerrören kunde skördas maskinellt och avskiljas från bladen som sedan sprutades tillbaka till jorden där de kunde förmultna och tillföra näring och livskraft. Till en början var skördarna dåliga och skadedjuren härjade. Folk skrattade åt Leontino. Men han var övertygad om naturens egen förmåga och efter några år märkte han att jorden visade en ökad biologisk mångfald och sockerrören började växa sig starkare. När det dök upp skadedjur avvaktade han och fick se att naturen löste detta av sig självt, naturliga fiender som t ex flugor dök upp och eliminerade skadeinsekterna.

Sockerrörsarbetarna som tidigare skördat för hand blev erbjudna nya, mer avancerade arbeten inom företaget. Där finns också ett väl utvecklat program för de anställda gällande boende, sjukvård och stipendier.

Leontino Balbo är idag vice president för the Balbo group, som är Brasiliens största ekologiska sockerrörsodlare. Tack vare hans Green Cane Project har många djurarter, som apor, ormar, uttrar och fåglar återvänt till markerna.  Tack för din övertygelse om naturens förmåga Leontino, du är en hjälte!

Saltå Kvarns rårörsocker kommer från Leontinos odlingar. Här kan du lyssna på en intervju med Leontino som gjorts av David Baker på BBC Radio.

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar