Att enskilda människor kan göra skillnad är något vi på Saltå Kvarn har förmånen att ta del av och inspireras av.  Eldsjälar som genom problem eller orättvisor som de ser i samhället, på eget initiativ engagerar sig och konkret gör något åt.  Stina Balkfors är en av dessa hjältar!

Stina Balkfors

Stina Balkfors har en historia av att arbeta med ungdomar och genom kreativitet utveckla deras förmågor och tro på sig själv och sin framtid. Genom detta arbetet fick hon insyn i att allt fler ungdomar mår dåligt, och varken går i skolan eller jobbar. På fackspråk kallas dessa individer för ”hemmasittare”.

Enligt Ungdomsbarometern tycker en tredjedel av svenska ungdomar i åldrarna 15–24 år att livet är svårt. Var tionde är missnöjd med sin tillvaro och lika många upplever livet som meningslöst. Rekordmånga unga äter antidepressiva medel – 7 % av tjejerna i 20-24 års ålder äter antidepressiva medel.

För Stina var det omöjligt att inte göra något åt detta och hon ställde sig frågan: ” VAD ÄR HÖNAN OCH VAD ÄR ÄGGET?”  Med ambitionen att fokusera på att alla ska känna sig lyckade istället för att gång på gång bli svikna och tillslut ge upp, startade hon Hönan&Ägget.

I Hönan&Äggets vedugnsbakeri bakas ekologiska bröd och fikabröd. Men här bakas också framtidstro. En kreativ, positiv och varm utgångspunkt för hemmasittare att återfå lusten att lära och leva. I det praktiska lär de sig att baka, och i det finns många möjligheter att öva, pröva, misslyckas och lyckas. Genom att lyckas med något kan lusten till att lära komma tillbaka.

Initiativets nyaste idé är ett mobilt café, ett café som ger dessa unga fler möjligheter att lyckas och dessutom möta världen med det goda de bakar. Vill du veta mer om detta eller kanske vara med och stödja idén så kolla här: Hönan&Äggets mobila café

Stina, du är en riktig hjälte! Tack för ditt engagemang och för att vi fått möjlighet att vara en del av detta.

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

 

Veckans hjälte är Artur Granstedt som är en av Sveriges främsta pionjärer inom biodynamiskt och ekologiskt jordbruk. Artur visade redan i unga år ett stort intresse för odling och sålde tidigt egenproducerade biodynamiska produkter på olika marknader. För snart femtio år sedan startade han grossistföretaget Biodynamiska Produkter. Företaget är fortfarande aktivt men Artur lämnade år 1976.

Artur har på ett unikt sätt förenat akademisk forskning med konkret lantbruksrådgivning för ekologiska bönder. Han har flera akademiska examina och har en period varit associerad professor i ekologiskt jordbruk vid Helsingfors Universitet.

Under en period på 90-talet var Artur knuten till Sveriges Lantbruksuniversitet som rådgivare i ekologiskt jordbruk. Han utbildade även andra rådgivare i ekologiskt jordbruk. Artur har skrivit hundratals artiklar inom området ekologiskt jordbruk däribland även ett antal artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Under de senaste tio åren har Artur varit verksam i och ansvarig för det s k BERAS-projektet. Det är ett EU-finansierat samarbetsprojekt där åtta länder runt Östersjön har ingått tillsammans med 50 forskare inom olika discipliner.  Projektet har formulerat riktlinjer för ett ekologiskt kretsloppsbruk som läcker betydligt mindre näringsämnen genom att det strävar efter balans mellan odling och djurhållning på den enskilda gården. Östersjön kan räddas när ett ekologiskt kretsloppsjordbruk får större spridning.

Tack Artur för att du har vigt ditt liv åt att utveckla och sprida det ekologiska jordbruket. Du har varit vår främsta inspirationskälla i vårt arbete för att rädda Östersjön.

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

Lisa Trolle - Kopia

Med stor kunskap om och förståelse för Saltå Kvarns ekologiska odlares verksamhet är hon länken mellan spannmålsbönderna och produktionen i vår kvarn.  ”Jag vill ha ett så nära samarbete med våra spannmålsodlare som möjligt. Vi för en dialog om vad de ska odla och vad vi på Saltå Kvarn kommer att behöva köpa in. Det är ett komplext arbete med lång tidshorisont, just nu planerar vi för vad som bör sås nästa höst och som ska skördas först 2016.” Så säger Lisa Trolle som är kvarnchef på Saltå Kvarn och veckans hjälte.

Lisa är själv uppvuxen på ett lantbruk i Värmland och utbildad markväxtagronom på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Innan hon kom till Saltå Kvarn arbetade hon med spannmålshandel och som odlingsrådgivare åt bönder som ville ställa om till ekologisk odling. Hon är också en av idémakarna till Saltå Kvarns verktygslåda som ger lantbrukarna möjlighet att välja mellan olika miljöfrämjande åtgärder på sina gårdar. Lisa tycker att verktygslådan har gett relationen till bönderna en ny dimension. ”De uppskattar att vi är så intresserade av vad de gör för åtgärder på sina gårdar och att vi berättar om det i vår marknadsföring”, säger hon.

Lisa tycker att ekologisk odling har ett jätteviktigt syfte: att visa att det finns alternativ till det hårt pressade jordbruket och att man visst kan odla bra livsmedel utan kemiska insatser. Hon beskriver att hon med egna ögon ser att jordbruk som varit omlagda till ekologisk odling i många år bara fortsätter att ge bra skördar.

Tack Lisa för din kunskap, din övertygelse och ditt engagemang, du är en hjälte!

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

Sara Jervfors är kostchef i Södertälje kommun och har det övergripande ansvaret för all måltidsverksamhet i Södertälje kommun. I över 10 år har hon utvecklat och förädlat kosten i kommunen.  Med ett brinnande engagemang har hon lyckats höja andelen ekologiskt och närproducerat på tallriken!

Sara Jervfors

I början av 2000-talet togs ett beslut i kommunen att kosten skulle vara ett verktyg för hållbar utveckling. Kommunen ville ge barn och unga goda kostvanor och göra dem till medvetna konsumenter. Idag är köken i Södertälje KRAV-certifierade!

Varje dag serveras 24 000 portioner till skolbarn, äldre och de i social omsorg i kommunen. Idag tillagas maten för det mesta i enheternas egna kök av utbildad personal istället för på centralköken som tidigare stod för huvudrätten. Sara har visat att ekologisk mat inte behöver vara dyrare än uppvärmt hel- och halvfabrikat som tidigare servades i kommunen.

Sara är inspirerande och har en förmåga att få andra att dela hennes engagemang för maten och dess betydelse. Vi har haft nöjet av ett nära samarbete med Sara och kostenheten i Södertälje. Tillsammans har vi även medverkat i ett delprojekt inom BERAS, där vi tillsammans tog fram konceptet ”Östersjövänlig mat”. Läs mer om detta här: Östersjövänlig mat

Södertälje kommun ligger idag på tredje plats i Sverige när det handlar om att använda ekologiska råvaror till kommunens måltider och i år vann Sara Jervfors titeln Årets Måltidschef när White Guide Junior gick av stapeln. Det innebär att Sara kom på första plats på listan över de bästa måltidscheferna i Sverige i hård konkurrens med måltidschefer i de drygt 150 kommuner i Sverige som juryn besökt och bedömt. Motiveringen var: ”För en modern matstrategi och en överlägsen överblick som gagnar både matlagare och matgäster inom den offentliga gastronomin.”

Sara Jervfors, du är vår hjälte för ditt engagemang för den offentliga maten och för ditt sätt att inspirera andra att göra skillnad!

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar
Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon.
Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar

 

carola-2När bespisningen i skolan där Carola Magnussons son gick behövde extra hjälp, anmälde Carola sig som frivillig. Till sin förskräckelse upptäckte hon att de gjorde potatismos på pulver och använde sig av tråkiga och näringsfattiga halvfabrikat. Sen den dagen har Carola arbetat för att visa att man visst kan laga mat från grunden i skolan, med ekologiska och väl utvalda råvaror utan att budgetar sprängs. Idag, 18 år senare driver Carola sex skolkök i Stockholm samt restaurangerna Folkan och Matmekka.

”Mitt ständiga projekt är att få barn och vuxna att förstå vad bra råvaror är och att det inte är en självklarhet att det finns bra mat i framtiden om vi inte hjälps åt att bevara den”, säger hon. Ett mål för henne är att hennes små gäster i skolrestaurangerna ska få möta så många råvaror och smaker som möjligt under sin tid i skolan, så att den lilla gästen, när den har blivit stor ska kunna vara en medveten matkonsument.

Carola har också gett ut fyra kokböcker samt medverkat i tv-programmet Matakuten på TV4. Tack för din övertygelse och ditt engagemang för våra barns mat Carola, du är en hjälte!

facebook hjältar-jubileum

Saltås hjältar Saltå Kvarn präglas av olika människors passion och drivkraft. I samband med vårt 50- årsjubileum hyllar vi människor som är hjältar i våra ögon. Följ oss och våra hjältar på www.saltakvarn.se/saltashjaltar