Vi har bestämt oss för att förändra världen. Det görs inte på en kafferast precis men en fika kan vara ett litet steg i rätt riktning. Vi tror att vi steg för steg, hektar för hektar, produkt för produkt kan bidra till en bättre värld. Så en kaffepaus kan vara en del i att förändra världen.

Saltå Kvarns vision är att ge makten tillbaka till människan som vill göra det goda valet så att var och en av oss har makten att förändra – den som odlar vår mat, den som förädlar maten och alla vi som köper och äter maten. För att få tillbaka makten behöver vi inflytande över hur vår mat odlas, hur den produceras och vad den innehåller. Saltå Kvarn har i ett antal ställningstaganden tagit strid för det som vi tycker är det goda valet och hur vi ska ge makten tillbaka till människan som tillsammans med oss vill förändra världen. Läs mer ingående om varje ställningstagande här: Saltå Kvarns Verktygslåda för en bättre värld

 

ALLTID EKO
Saltå Kvarns produkter är alltid ekologiska!

 

 

 

 

 

HUR är viktigare än VAR
Saltå Kvarn tycker att HUR en produkt odlas är viktigare än VAR den odlas.

 

 

 

 

VI vill MER än bara EKO
Ekologisk odling är inte slutmålet, Saltå Kvarn strävar efter att alla led från odling till matupplevelse ska bidra till en bättre värld. Vi vill laga en bättre värld.

 

 

 

 

IDÉDRIVET FÖRETAG
Saltå Kvarn är ett idédrivet företag. Vi arbetar för att maximera vårt syfte.

 

 

 

 

INGA TILLSATSER
Saltå Kvarn värnar om råvarornas naturliga kvalitet. Vi använder inga tillsatser och eftersträvar en varsam förädling som bibehåller råvarornas smak och innehåll.

 

 

 

 

FOSSILFRITT
Saltå Kvarns produktion är 100% fossilfri och vi väljer i första hand fossilfria transporter och transporter på järnväg. 2021 ska Saltå Kvarn vara 100% fossilfria.

 

 

 

RÄTTVIST, NU och FÖR FRAMTIDA GENERATIONER
Saltå Kvarn arbetar för en rättvis, hållbar och transparant matproduktion från odlare till konsument.