Skörd

 

Ekologisk odling är självklart för Saltå Kvarn – ett ansvar för vår planet, för de som odlar vår mat och för oss som äter maten. För oss är det viktigare hur maten odlas än var den odlas. Genom att klimatkompensera våra transporter med trädplantering och verka för att öka ekosystemtjänster, vill vi förbättra miljön och människors levnadsvillkor både i Sverige och i andra länder. Vi arbetar för en ökad framtidstro.


Grön ekoprick Ekologisk mat
Alla Saltå Kvarns produkter är ekologiskt odlade. Lite förenklat brukar man beskriva en ekologisk produkt genom att säga att den odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer (gmo). Och det stämmer, men det finns mer regler kring ekologisk produktion än så.

Sedan ett antal år tillbaka finns det inom EU, EG-förordningar, som reglerar vad man får kalla ett ekologiskt livsmedel. I reglerna beskrivs hur produktionen ska gå till, hur maten ska märkas, hur kontrollen ska göras och vad som gäller när man ska importera produkter utanför EU. Om de här reglerna inte är uppfyllda får man inte marknadsföra något som ekologiskt.

Utöver EUs regler för ekologisk produktion finns frivilliga regler, som till exempel KRAVs regelverk. KRAVs regler innehåller, beroende på produktgrupp, strängare regler än EU-ekologiskt. Ett exempel är regler kring socialt ansvar som helt saknas för EU-ekologiskt, men som finns i KRAVs regler. KRAV har även hårdare regler kring djurvälfärd än vad EU-ekologiskt föreskriver.


EU-märket eu-logo_144x_000
All ekologisk mat som produceras eller färdigförpackas (så kallas det när en produkt är paketerad för att säljas till en konsument) i Europa måste ha den ekologiska logotypen (EU-loggan).

Om produkten tillverkas och/eller färdigförpackas i ett land utanför EU måste reglerna följas, men då är det inte obligatoriskt att använda EU-loggan på förpackningen. Ett exempel på detta är Saltå Kvarns torkade frukt. Våra fikon, aprikoser och russin kommer från Turkiet och på dessa förpackningar har vi valt att inte använda EU-loggan. Däremot finns KRAV-märket på vår torkade frukt.


KRAV-märket 
krav_144xKRAV-märket visar att råvarorna och våra förädlingsprocesser är godkända av KRAV.
Att märka sin produkt med KRAV-märket och följa KRAVs regler är frivilligt. KRAV är en ekonomisk förening och för att få använda KRAVs märkte betalar Saltå Kvarn årligen ett licenspris till KRAV som står i direkt relation till antalet KRAV-märkta produkter vi säljer.

Om man ser EU-ekologiskt som en miniminivå är KRAVs regler mer långtgående regler inom vissa områden. Det är till exempel inom djuromsorg, klimat och social hänsyn.

Du kan hitta mer information om KRAV och KRAVs regler på KRAVs hemsida.
www.krav.se


Certifiering
Varje år kommer en revisor på besök till Saltå Kvarn. Revisorn kommer från ett oberoende certifieringsbolag och revisorn kontrollerar att vi följer de regler som finns i EU-förordningen och i KRAVs regler. Våra odlare i Sverige får också besök minst en gång per år. Vi betalar, precis som lantburkaren gör, för att få certifieringen gjord.

För att kunna sätta KRAV-märket på en importerad vara ska produktionen och förädlingen av produkten vara kontrollerade av en certifieringsorganisation som KRAV samarbetar med.