Havre-scaled

Hållbarhetsredovisningar

Vårt arbete för hållbar utveckling och miljömässigt och socialt ansvar omfattar många olika frågor och sträcker sig genom hela värdekedjan, från odling till konsument. Vilka områden och frågor som är viktigast för Saltå Kvarn att fokusera på har definierats genom en samlad väsentlighetsanalys.

Arkiv

Max Geiger

våra odlare

Här kan du läsa om våra odlare och hur de hjälper till att driva omställningen.

Läs mer här