Saltå Kvarn AB orgnr 556539–6966

Personuppgiftspolicy med information till kunder, arbetssökande och besökare på hemsidan. arbetssökande och besökare på hemsidan.


Tillämplighet

Denna informationstext gäller dig som är kund till Saltå Kvarn AB, som söker jobb hos oss eller som besöker vår hemsida, www.saltakvarn.se. Texten kan komma att ändras över tid, läs därför informationen på nytt varje gång du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter.

Datapolicy

I den här Personuppgiftspolicyn beskriver vi vilken information vi samlar in om våra kunder och besökare på hemsidan, hur och varför vi samlar in och använder informationen samt hur vi skyddar våra kunder och besökares rättigheter. Övergripande mål med denna policy är att säkerställa efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR (EU) 2016/679). Förordningen gäller som lag i alla EU’s medlemsstater och ersatte personuppgiftslagen (PUL) här i Sverige från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa att fysiska personer ska få större kontroll över sina Personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personlig information regleras i GDPR. Lagen ställer bland annat krav på korrekta och avgränsade Personuppgifter och säkerhet vid hantering av dessa. Datainspektionen är tillsynsansvarig och ska tillse att aktörer efterföljer GDPR.

Personuppgift

”Personuppgifter” är enligt GDPR sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, bostadsadress, e-postadress, bild och personnummer. Vi beskriver nedan i denna informationstext vilka Personuppgifter vi samlar in och behandlar i verksamheten

Personuppgiftsansvarig

”Personuppgiftsansvarig” är enligt GDPR den som avgör ändamålet med behandlingen av personlig information och vilka verktyg som ska användas. Det är den Personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen av personlig information sker enligt GDPR.

Saltå Kvarn är Personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av Personuppgifter.

Saltå Kvarns behandling av Personuppgifter

Vi behandlar ett antal olika typer av Personuppgifter i olika grenar av vår verksamhet. Behandlingen i respektive gren är anpassad efter kraven i GDPR för att säkerställa din och dina anställda och kunders integritet.

Företagskunder

När ni som företagskunder är i kontakt med oss för att köpa våra produkter eller för att utvärdera oss som potentiell leverantör så är vi Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som ni kan komma att lämna till Saltå Kvarn.

Som leverantör och potentiell leverantör kan vi behöva hantera och behandla information om era anställda. De Personuppgifter som förekommer är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-mailadresser

Personuppgifterna kommer i vår hand på olika sätt, t ex när ni lägger beställningar eller kommunicerar med oss via email. Vi kan också komma att motta personuppgifter om era anställda från säljbolag som vi anlitar. I det fallet har vi uppdragit åt säljbolaget att hantera personuppgifter för vår räkning och vi ser till att säljbolaget bara hanterar uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och i syfte att uppfylla avtalet oss emellan. Uppgifter om era anställda kan finnas i det avtal ni undertecknar, i mötesanteckningar som vi upprättar samt i e-mailkorrespondens. Personuppgifterna kan komma att föras över till olika system vi nyttjar för hantering av vår relation, till exempel avtalsarkiv, faktureringssystem och kundlistor.

Vi använder Personuppgifter som ni överlämnar till oss endast i syfte att fullgöra det avtal vi har oss emellan. Efter att kundrelationen upphört arkiverar vi och sparar uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra bokföringskrav, i arkivsyfte samt för att kunna göra marknadsförings- och informationsutskick.

Den lagliga grunden för att behandla de Personuppgifter ni överlämnar till oss är det avtal som ligger till grund för uppdraget eller intresseavvägning så vitt gäller marknadsförings- och informationsutskick. Vi gallrar bort Personuppgifter när den lagliga grunder för behandling inte längre föreligger.

Konsumentkunder

När du som konsument är i kontakt med oss för att köpa våra produkter eller för att utvärdera våra produkter så är vi Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som du kan komma att lämna till Saltå Kvarn.

Som leverantör behöver vi samla in, hantera och behandla information om dig. De Personuppgifter som förekommer är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Bankkontouppgifter
 • Betalkortuppgifter
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-mailadress

Personuppgifterna kommer i vår hand på olika sätt. Du blir ombedd att lämna Personuppgifter om dig själv i kontakter med oss för att vi ska kunna ingå ett avtal och fullgöra detta. Du kan komma att lämna uppgifter vid telefonkontakt med vår kundtjänst, i kontaktformulär på vår hemsida, via e-mail eller i sociala nätverkstjänster. Dina Personuppgifter kan finnas i det avtal ni undertecknar, i kundlistor, betalsystem samt i förekommande fall i e-mailkorrespondens. Personuppgifterna kan komma att föras över till olika system vi nyttjar för hantering av vår relation, till exempel avtalsarkiv, kundlistor och kundhanteringssystem.

Vi använder Personuppgifter som ni överlämnar till oss i syfte att fullgöra det avtal vi har oss emellan och för att kommunicera med dig. Vi behandlar uppgifterna för att kunna leverera produkter, ta betalt och för att hålla kontakt med dig. Efter att kundrelationen upphört arkiverar vi och sparar uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra bokföringskrav, i arkivsyfte samt för att kunna göra marknadsförings- och informationsutskick.

Den lagliga grunden för att behandla de Personuppgifter ni överlämnar till oss är det avtal som ligger till grund för uppdraget eller intresseavvägning så vitt gäller marknadsförings- och informationsutskick. Vi gallrar bort Personuppgifter när den lagliga grunder för behandling inte längre föreligger.

Hemsidan

Som besökare på hemsidan www.saltakvarn.se samlar vi inte in några Personuppgifter utan din kännedom. Vi har cookies på hemsidan, och väljer du att acceptera cookies samlar vi in Personuppgifter i begränsad omfattning, mer om cookies nedan. På hemsidan finns några ställen där du kan fylla i dina Personuppgifter om du vill:

 • Kontaktformulär
 • I kommentarsformulär
 • Anmälan till nyhetsbrev

När du fyller i dessa formulär ombeds du fylla i din kontaktinformation som innehåller någon eller flera av följande Personuppgifter:

 • Namn
 • Bild
 • Telefonnummer
 • e-mailadress

Vi samlar in dessa uppgifter för att skapa och hålla kontakt med dig som kund eller potentiell kund och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. I samband med att du fyller i dina Personuppgifter ombeds du ge ditt medgivande till att vi hanterar dina Personuppgifter. Om du inte vill registrera dina Personuppgifter på vår hemsida går det bra att kontakta oss per e-mail eller via telefon. Om du ger oss ditt medgivande till behandlingen kan du ta tillbaka detta medgivande när du vill genom att kontakta oss på gdpr@saltakvarn.se.

När du som besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och email adress i krypterad form som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En krypterad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du laddar upp bilder till webbplatsen för användning i kommentarsfältet bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Medgivande är den lagliga grunden för hantering av de Personuppgifter som avser kommentarsfältet, nyhetsbrev och kontaktformulär och den lagliga grunden upphör när medgivandet återtas. Vi gör i vissa fall marknadsföringsutskick till de e-mailadresser som vi samlat in via kommentarsfältet, anmälan till nyhetsbrev och kontaktformuläret och den lagliga grunden för dessa utskick är intresseavvägande. Vi rensar bort Personuppgifter där medgivande återtagits eller då annan laglig grund för behandlingen saknas.

Vi använder Personuppgifterna bara i de syfte som ni ger oss dem och i den mån det är motiverat efter en intresseavvägning.

Vi raderar Personuppgifter som ni skickar oss när den lagliga grunden för hanteringen upphör. Om ni tar tillbaka ert medgivande raderar vi Personuppgifterna direkt.

Vi lämnar inte ut era Personuppgifter till tredje man och för inte ut uppgifterna utanför EU/EES.

Sociala nätverk

Saltå Kvarn finns registrerat och använder regelbundet ett antal sociala nätverkstjänster på nätet. För närvarande Facebook, Instagram, Flickr, Youtube, Twitter, Pinterest och Linkedin. Dessa konton använder vi för att kommunicera med våra kunder och leverantörer och presentera produkter, tjänster, inspirera till nya aktiviteter och bjuda in till diverse aktiviteter. Vi postar regelbundet bildmaterial och kommentarer som vi skapat själva. Vi säkerställer alltid att upphovsrättskyddade bilder och material med personuppgifter publiceras bara med upphovsrättshavarens tillstånd och med laglig grund för spridande av personuppgifterna.

Vi samlar inte systematiskt in några personuppgifter via de sociala nätverken. I vissa fall kan dock de personuppgifter som du själv postat på respektive socialt nätverk komma att länkas till vårt konto i enlighet med reglerna för nätverket och därigenom kommer de att synas i samband med våra postar, till exempel är du gillar en post, kommenterar en post, länkar till vårt konto eller blir vän med vårt konto via ditt konto. Genom att utföra dessa aktiviteter ger du ditt medgivande till att dina personuppgifter blir synliga via vårt konto i enlighet med integritetsreglerna för respektive nätverk. Du kan hantera integritetsinställningarna för dina konton hos respektive nätverkstjänst.

Cookies

Om du lämnar kommentarer i kommentarsfältet kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer rensas efter ett år.

Arbetsansökningar

Om du skickat in en jobbansökan som innehåller Personuppgifter kommer vi att hantera den för att bedöma om det finns anledning till vidare kontakt. I och med att du skickar in din ansökan med Personuppgifter påbörjas en potentiell avtalsrelation oss emellan. Den lagliga grunden för hantering av dina Personuppgifter i detta sammanhang är avtal som kan komma att ingås. Om du har skickat in en ansökan och vid något tillfälle vill avbryta kontakten så kommer vi radera dina uppgifter om du vill. Vi kommer inte använda dina Personuppgifter för andra syften än rekrytering. Om vi bedömer att din profil och kompetens är intressant för oss kommer vi kontakta dig för att antingen diskutera anställning eller uppdrag, eller för att diskutera möjligheten att behålla dina uppgifter för kontakt i framtiden. Om vi bedömer att din profil och kompetens inte kommer till rätt användning hos oss kommer vi att radera din ansökan.

De Personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av ett rekryteringsärende.

För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från oss lämnar fotografi på dig själv kommer vi att behandla detta i samband med rekryteringsprocessen eller därefter efter ditt medgivande. Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina Personuppgifter.

Vi kan även be dig att lämna ytterligare Personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana Personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Vi lämnar inte ut dina Personuppgifter till tredje man och vi för inte ut dem utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter:

 • Rätt till information – Du har rätt att få veta om och hur dina Personuppgifter behandlas. Denna rättighet säkerställer vi genom denna Personuppgiftspolicy. Om du vill ha ytterligare information eller undrar något är du välkommen att kontakta oss på gdpr@saltakvarn.se.
 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida Personuppgifter som tillhör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till Personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana Personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra Personuppgifterna till en annan Personuppgiftsansvarig.
 • Rätt till rättelse, radering eller begränsning – Du har rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling av dina Personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.
 • Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten (i Sverige, Datainspektionen) om behandlingen av dina Personuppgifter inte uppfyller kraven enligt GDPR.
 • Rätt att återkalla samtycke – Om vi grundar vår behandling på ditt samtycke har du rätt att när som helst och utan angivande av skäl återkalla detta samtycke.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot att få dina Personuppgifter behandlade om du så önskar.

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina Personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

gdpr@saltakvarn.se

Saltå Kvarn AB

Personuppgiftsansvarig

153 91 Järna

08-551 508 00