Östersjön

Saltå Kvarns hjärtefråga – vi vill rädda Östersjön!

Logga_Rädda ÖstersjönDet kan synas en aning övermodigt och vi förstår att vi inte kan göra det helt själva. Det måste ske i samverkan med alla 85 miljoner människor som bor inom Östersjöns avrinningsområde.

Det största problemet för Östersjön är den övergödning som sker när gödsel och näring läcker från jordbruket. Därför är även jordbruket en lösning på problemet!


Bondens verktygslåda

Saltå Kvarn vill inte bara minimera matens miljöpåverkan, vi vill bidra till en positiv effekt på miljön. Därför har vi tillsammans med våra svenska ekologiska odlare tagit fram Bondens verktygslåda för en bättre värld. I den finns 160 miljöförbättrande åtgärder att inspireras av. Ju fler insatser odlaren väljer att genomföra på sin gård desto mer betalar vi för spannmålen. Åtgärderna syftar till att öka den biologiska mångfalden, minska övergödningen och reducera bidraget till växthuseffekten. – Läs mer här: Bondens verktygslåda