Skörd

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaning. Saltå Kvarns ambition är att minimera vår klimatpåverkan. Därför genomför vi en lång rad åtgärder. Vi har till exempel installerat en havreskalspanna som värmer upp alla våra fastigheter. Energin från havreskalspannan använder vi också för att tillverka ånga som vi använder när vi gör flingor till exempel havregryn. Vi har också ett erbjudande till våra odlare för att gynna förnyelsebara energikällor: Om de väljer förnyelsebart bränsle för transporten av spannmål till Saltå Kvarn, betalar vi för transportkostnaden. Och när vi reser i tjänsten inom Sverige väljer vi tåg. Vi köper också el från förnyelsebara källor. Vi menar dessutom att ett ekologiskt jordbruk – och särskilt kretsloppsjordbruk – har mindre klimatpåverkan jämfört med konventionellt jordbruk.


Kring våra transporter och energianvändning resonerar vi på följande sätt:
Analys Varje år gör vi en klimatanalys som kartlägger våra transporters klimatpåverkan och ger en bild av de utsläpp som våra transporter genererar.

Effektivisering 
Vi jobbar aktivt med att optimera våra transporter och frakta våra varor med så miljövänliga transporter som möjligt.

Förnyelsebar energi
 Idag värmer vi upp alla Saltå Kvarns fastigheter i Järna på havreskal som eldas i vår havreskalspanna. Havreskalen är en restprodukt från vår produktion. Vi använder också havreskal för att producera ånga som vi använder vid tillverkningen av flingor.

Kompensation Det vi inte kan effektivisera eller byta ut till förnyelsebar energi klimatkompenserar vi genom trädplantering via ZeroMission. Träden som planteras tar upp och lagrar koldioxid som finns i atmosfären. Utöver detta bidrar klimatkompensationen genom investeringar i skogsprojekt till ekonomisk utveckling i utvecklingsländer.

 


Hur är viktigare är var!

På Saltå Kvarn får vi ofta frågan varför vi säljer importerade produkter från länder långt borta. Är det inte bättre att sälja produkter som odlats i Sverige? Javisst, det är bättre att sälja ekologiska produkter som inte transporterats så långt. Men oftast står vi inför faktum att det inte finns ekologiska produkter av rätt kvalitet att få tag på i Sverige. Då tycker vi att det är viktigare HUR produkten odlats, än VAR den odlats. Genom att köpa ekologiska produkter kan man visa att det finns en efterfrågan och på så sätt påverka odlingen på närmare håll.

Sett ur klimatperspektiv är det inte transporterna av vår mat som har störst negativ effekt på vår miljö. Det är bara en mindre del av all energi som går åt till transporter om man ser till all energi som omsätts när man odlar, förädlar, transporterar och säljer mat. Bara till användningen av konstgödsel går det åt lika mycket energi som för transporterna. Mer om detta kan du läsa i två blogginlägg av vår vd, Johan Ununger.

Hur är viktigare än var – eller?
Hur är viktigare än var del 2.
Läs mer om klimatkompensation här!

Alla Saltå Kvarns produkter är ekologiska, de flesta KRAV-märkta och några även Demeter-märkta. Mer om märkningar och certifieringar.