Quinoa

 

2006 var Saltå Kvarn det första företag i Sverige att klimatkompensera sina produkter. Då klimatkompenserade vi för de transporter som våra fikon bidrog med det vill säga 22 ton koldioxid. Då, liksom nu, samarbetade vi med företaget ZeroMission för att göra klimatkompenseringen. Året därpå, 2007, klimatkompenserade vi alla transporter från våra leverantörer. Och 2009 utökade vi det så att det även inbegrep transporterna från platsen där produkterna odlats (fälten). Och så gör vi idag. 2017 klimatkompenserade vi för 855 ton koldioxidekvivalenter.


ZeroMission-markningVår klimatanalys för 2017 visar att vi använde oss av 24,2 miljoner tonkm (tonkilometer) för att transportera våra produkter från fälten där de odlades till vårt lager. Eftersom som vi i vissa fall distribuerar produkter ut i butik, finns även dessa transporter med i underlaget. Tonkm (tonkilometer) är ett mått på transportarbete som man får fram genom att multiplicera vikten på varorna (tonnaget) med hur långt det har transporterats. Av dessa 24,2 miljoner tonkilometer stod 62 procent för lastbilstransporter, 33 procent för transporter med båt och tre procent för tåg. Vi vill i första hand välja tåg, därefter båt och sist lastbil men i praktiken är detta mycket svårt att genomföra för valmöjligheterna är så små.


Woman-working-in-the-nursery1-483x258Klimatkompensation går ut på att kompensera koldioxidutsläpp från transporter med hjälp av trädplantering i just den omfattningen som behövs för att binda den utsläppta mängden koldioxid. Fram till och med 2011 klimatkompenserade vi med trädplantering i Afrika och från och med 2012 klimatkompenserar Saltå Kvarn i Bolivia via ett projekt som heter Arbolivia. Förutom den koldioxid som träden binder ger trädplanteringen många andra positiva effekter – ökad välfärd för de småbrukare som planterar, vårdar och använder träden. Genom träden får de tillgång till frukt, ved och virke. Småbrukarna får också betalt för att plantera träden, vilket förbättrar deras levnadsstandard. I projekten används inhemska trädslag.


Fotnot:
Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått där man räknat om olika växthusgaser (exempel på några växthusgaser är koldioxid, metan, dikväveoxid) så att man tar hänsyn till deras olika förmåga att påverka växthuseffekten.