Saltå Kvarn vill inte bara minimera matens miljöpåverkan – vi vill bidra till en positiv
effekt på miljön. Med Saltås verktygslåda för en bättre värld jobbar vi tillsammans med våra odlare och leverantörer för att förbättra och utveckla det ekologiska jordbruket.
I Sverige belönar vi våra spannmålsodlare för extra miljöinsatser på gården, genom Bondens verktygslåda. Ju mer de gör för miljön, ju mer betalt får de för spannmålen. I Turkiet jobbar vi tillsammans med vår leverantör med projektet Happy Village, där bönderna bl.a. får hjälp med kunskap och rådgivning, samt bättre
arbetsförhållanden och levnadsstandard.

Läs mer om initiativen nedan

 

Bondens Verktygslåda

I grunden är alla Saltå Kvarns odlare ekologiska. Men vi vill mer! Tillsammans med våra svenska ekologiska odlare har vi tagit fram en verktygslåda med 155 miljöförbättrande åtgärder att inspireras av. Ju fler insatser odlaren väljer att genomföra på sin gård desto mer betalar vi för spannmålen. Åtgärderna syftar till att öka den biologiska mångfalden, minska övergödningen och reducera bidraget till växthuseffekten. Läs mer här!

 

Happy Village

Tillsammans med våra turkiska odlare jobbar vi med projektet Happy Village. Det är ett projekt som med experthjälp och stöd hjälper hela byar att gemensamt ställa om till ekologisk odling. Vi gör också viktiga insatser för att förbättra levnadsstandard och arbetsvillkor för människorna som arbetar med odling och skörd. Läs mer här!