Saltå Kvarns Verktygslåda För Framtidens Skull

 

Vi tror på smakrik mat, som är näringsrik och varsamt producerad av det naturen ger. Och att hur vi brukar jorden är nyckeln till vår hälsa, välmående växter och djur och planetens hälsa.

Saltå Kvarn vill inte bara minimera matens miljöpåverkan – vi vill tillsammans med våra odlare och andra även bidra till en positiv effekt på miljön. Med Saltå Kvarns Verktygslåda För Framtidens skull vill vi inspirera, engagera och premiera fler lantbrukare att driva sin gård som ett regenerativt ekologiskt kretsloppsjordbruk. För minskad övergödning, ökad bördighet, ökad lokal självförsörjning, ökad biologisk mångfald och ökad naturlig skadeväxtkontroll i stället för kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

För vårt sortiment av mjöl, gryn, flingor, kross och müsli använder vi alltid svenskt KRAV-certifierat spannmål från gård som eftersträvar ett regenerativt kretsloppsjordbruk. I Sverige får våra spannmålsodlare mer betalt för extra miljöinsatser på gården, genom Saltå Kvarns Verktygslådan För framtidens skull. Vilket innebär upp till 20% extra tillägg utöver KRAV-premien. Ju mer de gör för miljön, ju mer betalt får de för spannmålen.

Vi erbjuder även ett brett sortiment av torkad frukt, olivolja, balsamvinäger, ris, bönor, linser, frön, dryck och snacks. Alltid ekologiskt och certifierade enligt KRAV och EU-ekologiskt från utvalda odlare och producenter som värnar om rättvisa arbetsvillkor.

I Turkiet, där våra populära russin, fikon, aprikoser och mullbär kommer ifrån jobbar vi tillsammans med vår leverantör med projektet Happy Village, där bönderna bl.a. får hjälp med kunskap och rådgivning, samt bättre arbetsförhållanden och levnadsstandard.

Läs mer om initiativen nedan

 

Saltå Kvarns Verktygslåda För Framtidens skull

Verktygslådan är utformad med tydliga kriterier som ska underlätta och stödja spannmålsodlare som eftersträvar att driva sin gård som ett regenerativt ekologiskt kretslopps-jordbruk. Baskriterier som gäller alla spannmålsodlare. Tilläggskriterier som visar hur långt gården kommit i sin omställning och som är definierade för tre olika nivåer: På gång, Balans och Spjutspets. Därutöver finns i dagsläget 34 flexibla åtgärder att välja mellan, med fokus på att gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet. Läs mer om Verktygslådan och hur det                                                      kan bidrar till att  Rädda Östersjön

 

Happy Village

Tillsammans med våra turkiska odlare jobbar vi med projektet Happy Village. Det är ett projekt som med experthjälp och stöd hjälper hela byar att gemensamt ställa om till ekologisk odling. Vi gör också viktiga insatser för att förbättra levnadsstandard och arbetsvillkor för människorna som arbetar med odling och skörd. Läs mer här!