Portträtt_1

 

Grön ekoprick Vi är mycket stolta över de ekologiska spannmålsodlare, som vi varje år skriver kontrakt med och som levererar direkt till vår kvarn. Våra svenska bönder är alltid certifierade enligt KRAVs regler. Spannmål som används i våra produkter kommer i stor utsträckning från trakterna kring Järna där vår kvarn ligger men också från Västergötland, Östergötland, Uppland och Västmanland. I första hand köper vi svensk spannmål. Vissa år behöver vi av kvalitetsskäl importera och då letar vi inom Östersjöns avrinningsområde och om vi inte kan förse oss med rätt kvalitet från det området så måste vi söka oss utanför. På våra förpackningar framgår det alltid var spannmålen odlats.


Tillsammans med våra svenska odlare och experter har vi tagit fram Verktygslådan. I den finns en mängd miljöförbättrande åtgärder som odlarna kan inspireras av. Åtgärderna syftar till att öka den biologiska mångfalden, minska övergödningen och reducera bidraget till växthuseffekten. Ju fler åtgärder man väljer att göra på gården desto mer betalar vi per kilo spannmål vi köper. Läs mer här:  Verktygslådan För Framtidens skull


 

Boningshus Lida

 

 

 

 

Lindesborgs gård

 

 

 

 

 

 

 

 

Davidsta gård

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulla skattgård

 

 

 

 

 

Yttereneby gård

 

 

 

Yttereneby gård