Spannmål

Davidsta Gård ligger vackert belägen vid Storsjön i Sörmland. Här bor Louise Mörner och Curt Rehnström som driver gården sedan början av 1980-talet. Ägorna har funnits i släkten sedan 1920-talet då Curts farfar hade gården.

1988 ställdes de första skiftena om till ekologisk odling och 1995 var hela gården omställd. Arealen är på ca 500 ha varav 25 ha är skog. Det finns ca 300 nötdjur av framför allt raserna Simmental och Aberdeen Angus. Det finns också får av lantrasen Finull på gården.

Curt Rhenström   Davidsta gård   Kossor Davidsta gård

Louise och Curt har varit delaktiga när vi tagit fram Saltå Kvarns Verktygslåda För Framtidens skull.