Spannmål

Kulla Skattegård ligger i Vreta Kloster på Östgötaslätten. Helena Askling tog över gården 1990 efter sin mor och far. Gården har funnits i familjens ägo så länge man minns. Helenas far intresserade sig för biodynamisk odling och lade på försök om 10 ha redan 1978. Sedan 1989 är hela gården biodynamisk.

HelenaAskling_Kulla Skattegård    kulla skattegård    ko_Kulla Skattegård

Gården är på 108 ha och man arrenderar också ca 40 ha. Åkermarken består av 85 ha spannmålsodling och vall. Man odlar vete, havre, dinkel och åkerbönor.

”Vi driver ett ekologiskt lantbruk vilket för oss innebär ett långsiktigt tänkande. Här inriktar vi oss på att bygga upp bördigheten i jorden, ge gårdens djur ett värdigt liv och ge våra kunder en hög kvalité på gårdens produkter”, säger Helena.

Det finns totalt ca 150 köttrasdjur på Kulla Skattegård, varav mellan 50 och 60 är amkor. Raserna är Charolais korsad med Aberdeen Angus. Man har också haft en ståtlig Herefordtjur på besök för betäckning. På gården finns också hästar, katter och hundar.

På Kulla Skattegård kan man ”bo på lantgård”. Kika gärna in på deras hemsida www.kullagården.se.