Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett av Sveriges mest hållbara varumärken och vi har arbetat med ekologi och hållbarhet sedan 1964. Vi brinner inte bara för den goda maten utan också för omsorg om djuren, naturen och människorna.

Företaget är placerat i Järna och omsätter ca 200 mkr. Saltå Kvarns produkter finns idag inom dagligvaruhandel och inom Foodservice-sektorn.

Vi ska vara den självklara premiumaktören och affärspartnern vid sidan om handelns egna satsningar där Saltå Kvarn bidrar till hållbar lönsamhet för såväl kund som Saltå Kvarn.

Vår fortsatta framgång bygger på att vi ses som och blir en självklar partner i kategoriutveckling med våra kunder.

Saltå Kvarn har en unik historia och är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken med mycket hög trovärdighet. Våra USP:ar är företagets värdegrund och grunden för ytterligare stärkt position hos konsumenten.

Nu när vår nuvarande försäljningschef drar sig tillbaka, är det du som ska ta över stafettpinnen och fortsatt stärka vår position på marknaden.

Du kommer ansvara för vårt säljteam bestående av 4 personer, samt bidra till att vår inhyrda säljkår – Ekologiska Säljbolaget – får förutsättningar, riktning, stöd och den styrning som behövs för att nå våra mål.

Huvudsakliga ansvarsområden

  • Utveckla och ansvara för försäljningen inom Saltå Kvarn.
  • Du har personal- och resultatansvar.
  • Leda utveckla och bygga långsiktiga relationer för att driva lönsam tillväxt för alla parter.
  • Du rapporterar till VD och sitter i ledningsgruppen.

Din placering är på Saltå Kvarns kontor i Järna, söder om Stockholm.

Din bakgrund och profil

  • 5 års/gedigen erfarenhet av kvalificerad försäljning DVH samt Storhushåll-/Foodservice.
  • Van vid kvalificerad förhandling på såväl central nivå som lokalt. Affärsman. Förstår kunden.
  • Erfarenhet av att driva/styra säljkår och vet vad som är viktigt för att få stor effekt på insatser.
  • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt skapa försäljning och resultat.
  • Resultat- och budgetansvar.
  • Minimum 2 års erfarenhet av personalansvar.

Vem är du?

Du är idag senior KAM eller Försäljningschef på litet eller mellanstort bolag inom FMCG som är starkt säljinriktat, jobbar decentraliserat och med hög närvaro i marknaden – med vana vid en kombination av strategi och fotarbete.

Rekrytering
I den här rekryteringen samarbetar vi med Movement Select AB. 

Det finns en betydligt mer informativ uppdragsbeskrivning hos Movement Select. 

Sista ansökningsdag är den 30/4 och du skickar din ansökan till mats.bejmyr@movementselect.se

Har du frågor vänligen kontakta Mats Bejmyr, 070-548 48 81.